เกม

จำนวนภาพ : 2 จำนวนตัวเลือก : 3 เวลาเป็นวินาที : 6 ภาษาที่แสดง : แสดงทั้งสองภาษา

0

0

จดจำภาพ!
อะไรหายไป?
ประกาศ
ฟาโรห์ประกาศข้อความ
anunciar
El faraón anuncia un mensaje.
โกหก
เขาโกหกกับทุกคน
mentir
Él mintió a todos.
ลื่นไถล
นกลื่นไถลในอากาศ
deslizar
El pájaro se desliza por el aire.