ጸወታታት Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ኣደማምጻኡ ተማሃር

ስነ-ቓላትካ ብሓድሽ ቋንቋ እናሓየልካ ዝኽርኻ ንምስልጣን ’መዘክር ጸወታና’ ፈትን። ኣብ ሓንቲ ካርድ ጠዊቕካ ምግልባጥ ጥራይ እዩ፣ ድሕሪኡ ብዝተኻእለ መጠን ካብተን ዝተረፋ ካርድታት ዝሰማማዕ ጽምዲኡ ብውሑድ ፈተነታት ክትረኽቦ ፈትን።

0

0

Memo Game

መርፍእ
መርፍእ
 
ማዕበል
ማዕበል
 
die Verpackung, en
die Verpackung, en
 
der Frieden
der Frieden
 
ካቴና ናይ ብሽክለታ
ካቴና ናይ ብሽክለታ
 
der Reisepass, “e
der Reisepass, “e
 
das Icon, s
das Icon, s
 
ብፍረ እስትሮበሪ ዝስራሕ ዶልሺ
ብፍረ እስትሮበሪ ዝስራሕ ዶልሺ
 
die Fahrradkette, n
die Fahrradkette, n
 
ሰላም
ሰላም
 
das Maßband, “er
das Maßband, “er
 
die Erdbeertorte, n
die Erdbeertorte, n
 
ሜትሮ መዐቀኒ
ሜትሮ መዐቀኒ
 
die Welle, n
die Welle, n
 
ግራፊካዊ መለለዪ
ግራፊካዊ መለለዪ
 
die Nadel, n
die Nadel, n
 
ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ንኽትገይሽ እትጥቀመሉ ዓይነት መንነት ፍቃድ
ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ንኽትገይሽ እትጥቀመሉ ዓይነት መንነት ፍቃድ
 
ምዕሻግ:ምጥቅላል
ምዕሻግ:ምጥቅላል
 
50l-card-blank
መርፍእ መርፍእ
50l-card-blank
ማዕበል ማዕበል
50l-card-blank
die Verpackung, en die Verpackung, en
50l-card-blank
der Frieden der Frieden
50l-card-blank
ካቴና ናይ ብሽክለታ ካቴና ናይ ብሽክለታ
50l-card-blank
der Reisepass, “e der Reisepass, “e
50l-card-blank
das Icon, s das Icon, s
50l-card-blank
ብፍረ እስትሮበሪ ዝስራሕ ዶልሺ ብፍረ እስትሮበሪ ዝስራሕ ዶልሺ
50l-card-blank
die Fahrradkette, n die Fahrradkette, n
50l-card-blank
ሰላም ሰላም
50l-card-blank
das Maßband, “er das Maßband, “er
50l-card-blank
die Erdbeertorte, n die Erdbeertorte, n
50l-card-blank
ሜትሮ መዐቀኒ ሜትሮ መዐቀኒ
50l-card-blank
die Welle, n die Welle, n
50l-card-blank
ግራፊካዊ መለለዪ ግራፊካዊ መለለዪ
50l-card-blank
die Nadel, n die Nadel, n
50l-card-blank
ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ንኽትገይሽ እትጥቀመሉ ዓይነት መንነት ፍቃድ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ንኽትገይሽ እትጥቀመሉ ዓይነት መንነት ፍቃድ
50l-card-blank
ምዕሻግ:ምጥቅላል ምዕሻግ:ምጥቅላል