ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ትኹረትካ ምዝንባል
ሞባይል ቴሌፎናት ንመራሕቲ መካይን ትኹረቶም ከስሕት ይኽእል እዩ።
ablenken
Mobiltelefone können Autofahrer ablenken.
ፋሕፋሕ
እቲ ሌንስ ነቲ ብርሃን ፋሕ ይብሎ።
zerstreuen
Die Linse zerstreut das Licht.
ምእካብ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ክንድኡ ዝኣክል ገንዘብ ኣታዊ ረኺቡ!
verdienen
So viel Geld hat er in einer Stunde verdient!