ጸወታታት Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ኣደማምጻኡ ተማሃር

ስነ-ቓላትካ ብሓድሽ ቋንቋ እናሓየልካ ዝኽርኻ ንምስልጣን ’መዘክር ጸወታና’ ፈትን። ኣብ ሓንቲ ካርድ ጠዊቕካ ምግልባጥ ጥራይ እዩ፣ ድሕሪኡ ብዝተኻእለ መጠን ካብተን ዝተረፋ ካርድታት ዝሰማማዕ ጽምዲኡ ብውሑድ ፈተነታት ክትረኽቦ ፈትን።

0

0

Memo Game

king
king
 
chào hàng đặc biệt
chào hàng đặc biệt
 
vua
vua
 
tap
tap
 
crocus
crocus
 
sự lúng túng
sự lúng túng
 
ống khói
ống khói
 
dụng cụ dập ghim kẹp
dụng cụ dập ghim kẹp
 
chimney
chimney
 
vòi nước
vòi nước
 
checkout
checkout
 
special offer
special offer
 
perplexity
perplexity
 
sư tử biển
sư tử biển
 
quầy tính tiền
quầy tính tiền
 
stapler
stapler
 
sea lion
sea lion
 
cây nghệ tây
cây nghệ tây
 
50l-card-blank
king king
50l-card-blank
chào hàng đặc biệt chào hàng đặc biệt
50l-card-blank
vua vua
50l-card-blank
tap tap
50l-card-blank
crocus crocus
50l-card-blank
sự lúng túng sự lúng túng
50l-card-blank
ống khói ống khói
50l-card-blank
dụng cụ dập ghim kẹp dụng cụ dập ghim kẹp
50l-card-blank
chimney chimney
50l-card-blank
vòi nước vòi nước
50l-card-blank
checkout checkout
50l-card-blank
special offer special offer
50l-card-blank
perplexity perplexity
50l-card-blank
sư tử biển sư tử biển
50l-card-blank
quầy tính tiền quầy tính tiền
50l-card-blank
stapler stapler
50l-card-blank
sea lion sea lion
50l-card-blank
cây nghệ tây cây nghệ tây