ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምግጫው
ፕላኔታት ክጋጨዋ ከለዋ ናብ ሓደጋ የስዕብ።
va chạm
Khi các hành tinh va chạm, nó dẫn đến một thảm hoạ.
መርመራ ምግባር
ፖሊስ ነታ መንእሰይ ንሰዓታት መርሚሮምዋ።
thẩm vấn
Cảnh sát đã thẩm vấn cô gái trẻ suốt nhiều giờ.

እቲ ዘርኢ ብኢድ ዝምረጽ እዩ።
chọn
Các hạt giống được chọn bằng tay.