Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
có tội
tài xế gây tai nạn có tội
жазган
жазган авто жандаргыч
đáng để khuyên nhủ
đề xuất đáng để khuyên nhủ
сунушталган
сунушталган сунуш
vuông
viên gạch vuông
квадраттык
квадраттык кафель