Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

healing
healing
 
марафончу
марафончу
 
күчтү машыктыруу
күчтү машыктыруу
 
айыгуу
айыгуу
 
crate
crate
 
сабиз
сабиз
 
policeman
policeman
 
чычкан
чычкан
 
күйөө-кыздын үйлөнүүгө убадалашкан ырым-жырымы
күйөө-кыздын үйлөнүүгө убадалашкан ырым-жырымы
 
cutting board
cutting board
 
carrot
carrot
 
strength training
strength training
 
полиция кызматкери
полиция кызматкери
 
mouse
mouse
 
marathon runner
marathon runner
 
куту
куту
 
engagement
engagement
 
кесүү тактасы
кесүү тактасы
 
50l-card-blank
healing healing
50l-card-blank
марафончу марафончу
50l-card-blank
күчтү машыктыруу күчтү машыктыруу
50l-card-blank
айыгуу айыгуу
50l-card-blank
crate crate
50l-card-blank
сабиз сабиз
50l-card-blank
policeman policeman
50l-card-blank
чычкан чычкан
50l-card-blank
күйөө-кыздын үйлөнүүгө убадалашкан ырым-жырымы күйөө-кыздын үйлөнүүгө убадалашкан ырым-жырымы
50l-card-blank
cutting board cutting board
50l-card-blank
carrot carrot
50l-card-blank
strength training strength training
50l-card-blank
полиция кызматкери полиция кызматкери
50l-card-blank
mouse mouse
50l-card-blank
marathon runner marathon runner
50l-card-blank
куту куту
50l-card-blank
engagement engagement
50l-card-blank
кесүү тактасы кесүү тактасы