Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

cone
cone
 
gesig
gesig
 
muzzle
muzzle
 
reis
reis
 
tennis ball
tennis ball
 
roltrap
roltrap
 
broodrolletjie
broodrolletjie
 
boxing glove
boxing glove
 
videokamera
videokamera
 
journey
journey
 
tennisbal
tennisbal
 
face
face
 
escalator
escalator
 
keël
keël
 
bun
bun
 
bokshandskoen
bokshandskoen
 
video camera
video camera
 
snoet
snoet
 
50l-card-blank
cone cone
50l-card-blank
gesig gesig
50l-card-blank
muzzle muzzle
50l-card-blank
reis reis
50l-card-blank
tennis ball tennis ball
50l-card-blank
roltrap roltrap
50l-card-blank
broodrolletjie broodrolletjie
50l-card-blank
boxing glove boxing glove
50l-card-blank
videokamera videokamera
50l-card-blank
journey journey
50l-card-blank
tennisbal tennisbal
50l-card-blank
face face
50l-card-blank
escalator escalator
50l-card-blank
keël keël
50l-card-blank
bun bun
50l-card-blank
bokshandskoen bokshandskoen
50l-card-blank
video camera video camera
50l-card-blank
snoet snoet