Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

miniature
miniature
 
‫حامل الثلاثي
‫حامل الثلاثي
 
ostrich
ostrich
 
‫نسخة مصغرة
‫نسخة مصغرة
 
‫برج المياه
‫برج المياه
 
joy
joy
 
water tower
water tower
 
tripod
tripod
 
‫السيارة
‫السيارة
 
‫الفرحة
‫الفرحة
 
raspberry
raspberry
 
‫الطاقة
‫الطاقة
 
energy
energy
 
‫البطيخ
‫البطيخ
 
‫توت العليق
‫توت العليق
 
vehicle
vehicle
 
‫النعامة
‫النعامة
 
melon
melon
 
50l-card-blank
miniature miniature
50l-card-blank
‫حامل الثلاثي ‫حامل الثلاثي
50l-card-blank
ostrich ostrich
50l-card-blank
‫نسخة مصغرة ‫نسخة مصغرة
50l-card-blank
‫برج المياه ‫برج المياه
50l-card-blank
joy joy
50l-card-blank
water tower water tower
50l-card-blank
tripod tripod
50l-card-blank
‫السيارة ‫السيارة
50l-card-blank
‫الفرحة ‫الفرحة
50l-card-blank
raspberry raspberry
50l-card-blank
‫الطاقة ‫الطاقة
50l-card-blank
energy energy
50l-card-blank
‫البطيخ ‫البطيخ
50l-card-blank
‫توت العليق ‫توت العليق
50l-card-blank
vehicle vehicle
50l-card-blank
‫النعامة ‫النعامة
50l-card-blank
melon melon