Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

equestrian
equestrian
 
pear
pear
 
laadija
laadija
 
pirn
pirn
 
scales
scales
 
sun
sun
 
rage
rage
 
charger
charger
 
päike
päike
 
trumpeter
trumpeter
 
kaalud
kaalud
 
kuumaõhupall
kuumaõhupall
 
raev
raev
 
speed limit
speed limit
 
ratsutamine
ratsutamine
 
hot air balloon
hot air balloon
 
kiiruspiirang
kiiruspiirang
 
trompetist
trompetist
 
50l-card-blank
equestrian equestrian
50l-card-blank
pear pear
50l-card-blank
laadija laadija
50l-card-blank
pirn pirn
50l-card-blank
scales scales
50l-card-blank
sun sun
50l-card-blank
rage rage
50l-card-blank
charger charger
50l-card-blank
päike päike
50l-card-blank
trumpeter trumpeter
50l-card-blank
kaalud kaalud
50l-card-blank
kuumaõhupall kuumaõhupall
50l-card-blank
raev raev
50l-card-blank
speed limit speed limit
50l-card-blank
ratsutamine ratsutamine
50l-card-blank
hot air balloon hot air balloon
50l-card-blank
kiiruspiirang kiiruspiirang
50l-card-blank
trompetist trompetist