Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
chắc chắn
Lần này tôi chắc chắn sẽ may mắn trong tình yêu!
kindlasti
Seekord on mul kindlasti armastuses õnne!
chưa
Bạn không thể ăn cái này, phải không!
siiski
Sa ei saa seda siiski süüa, eks?
ví dụ
Bạn thích màu này như thế nào, chẳng hạn?
näiteks
Kuidas sulle näiteks see värv meeldib?