Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

knot
knot
 
tuhkakuppi
tuhkakuppi
 
hang-glider
hang-glider
 
riippuliidin
riippuliidin
 
strutsi
strutsi
 
polvi
polvi
 
sisäänkäynti
sisäänkäynti
 
solmu
solmu
 
kuivapesula
kuivapesula
 
entrance
entrance
 
ostrich
ostrich
 
bishop
bishop
 
dry cleaner
dry cleaner
 
armeija
armeija
 
ashtray
ashtray
 
piispa
piispa
 
army
army
 
knee
knee
 
50l-card-blank
knot knot
50l-card-blank
tuhkakuppi tuhkakuppi
50l-card-blank
hang-glider hang-glider
50l-card-blank
riippuliidin riippuliidin
50l-card-blank
strutsi strutsi
50l-card-blank
polvi polvi
50l-card-blank
sisäänkäynti sisäänkäynti
50l-card-blank
solmu solmu
50l-card-blank
kuivapesula kuivapesula
50l-card-blank
entrance entrance
50l-card-blank
ostrich ostrich
50l-card-blank
bishop bishop
50l-card-blank
dry cleaner dry cleaner
50l-card-blank
armeija armeija
50l-card-blank
ashtray ashtray
50l-card-blank
piispa piispa
50l-card-blank
army army
50l-card-blank
knee knee