Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

tape
tape
 
palydovinė antena
palydovinė antena
 
trumpeter
trumpeter
 
siuvinėjimas
siuvinėjimas
 
artišokas
artišokas
 
lazdelė
lazdelė
 
satellite antenna
satellite antenna
 
calendar
calendar
 
lipni juosta
lipni juosta
 
fortepijonas
fortepijonas
 
narvas
narvas
 
grand piano
grand piano
 
embroidery
embroidery
 
trimitininkas
trimitininkas
 
walking stick
walking stick
 
kalendorius
kalendorius
 
cage
cage
 
artichoke
artichoke
 
50l-card-blank
tape tape
50l-card-blank
palydovinė antena palydovinė antena
50l-card-blank
trumpeter trumpeter
50l-card-blank
siuvinėjimas siuvinėjimas
50l-card-blank
artišokas artišokas
50l-card-blank
lazdelė lazdelė
50l-card-blank
satellite antenna satellite antenna
50l-card-blank
calendar calendar
50l-card-blank
lipni juosta lipni juosta
50l-card-blank
fortepijonas fortepijonas
50l-card-blank
narvas narvas
50l-card-blank
grand piano grand piano
50l-card-blank
embroidery embroidery
50l-card-blank
trimitininkas trimitininkas
50l-card-blank
walking stick walking stick
50l-card-blank
kalendorius kalendorius
50l-card-blank
cage cage
50l-card-blank
artichoke artichoke