Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
khoảng
Ngôi nhà mơ ước của tôi trông khoảng như thế này.
maždaug
Mano svajonės namas atrodo maždaug taip.
ít hơn
Cuối tháng, tôi có ít tiền hơn.
mažiau
Mėnesio pabaigoje aš turiu mažiau pinigų.
càng sớm càng tốt
Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.
kuo greičiau
Baigėsime darbą kuo greičiau.