Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

прст од нозете
прст од нозете
 
đường đi xe đạp
đường đi xe đạp
 
пеликан
пеликан
 
xe cộ
xe cộ
 
сурфер
сурфер
 
велосипедска патека
велосипедска патека
 
возило
возило
 
đập chắn nước
đập chắn nước
 
con bồ nông
con bồ nông
 
брана
брана
 
телескоп
телескоп
 
gấu trúc
gấu trúc
 
người lướt sóng
người lướt sóng
 
miệng
miệng
 
ngón chân cái
ngón chân cái
 
kính thiên văn
kính thiên văn
 
панда
панда
 
уста
уста
 
50l-card-blank
прст од нозете прст од нозете
50l-card-blank
đường đi xe đạp đường đi xe đạp
50l-card-blank
пеликан пеликан
50l-card-blank
xe cộ xe cộ
50l-card-blank
сурфер сурфер
50l-card-blank
велосипедска патека велосипедска патека
50l-card-blank
возило возило
50l-card-blank
đập chắn nước đập chắn nước
50l-card-blank
con bồ nông con bồ nông
50l-card-blank
брана брана
50l-card-blank
телескоп телескоп
50l-card-blank
gấu trúc gấu trúc
50l-card-blank
người lướt sóng người lướt sóng
50l-card-blank
miệng miệng
50l-card-blank
ngón chân cái ngón chân cái
50l-card-blank
kính thiên văn kính thiên văn
50l-card-blank
панда панда
50l-card-blank
уста уста