Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thường xuyên
Cô ấy thường xuyên hút thuốc sau khi ăn.
обично
Тяа обично пуши по јадење.
tại sao
Tại sao anh ấy mời tôi ăn tối?
зошто
Зошто ме поканува на вечера?
chỉ để chắc chắn
Tôi muốn một ổ khóa mới chỉ để chắc chắn.
за сигурност
Сакам нова брава само за сигурност.