Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

letališče
letališče
 
želva
želva
 
lobanja
lobanja
 
discovery
discovery
 
airport
airport
 
shell
shell
 
odkritje
odkritje
 
školjka
školjka
 
kemični svinčnik
kemični svinčnik
 
ball pen
ball pen
 
doctor
doctor
 
skull
skull
 
font
font
 
basement
basement
 
turtle
turtle
 
klet
klet
 
pisava
pisava
 
zdravnik
zdravnik
 
50l-card-blank
letališče letališče
50l-card-blank
želva želva
50l-card-blank
lobanja lobanja
50l-card-blank
discovery discovery
50l-card-blank
airport airport
50l-card-blank
shell shell
50l-card-blank
odkritje odkritje
50l-card-blank
školjka školjka
50l-card-blank
kemični svinčnik kemični svinčnik
50l-card-blank
ball pen ball pen
50l-card-blank
doctor doctor
50l-card-blank
skull skull
50l-card-blank
font font
50l-card-blank
basement basement
50l-card-blank
turtle turtle
50l-card-blank
klet klet
50l-card-blank
pisava pisava
50l-card-blank
zdravnik zdravnik