Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

morski prašiček
morski prašiček
 
máy trợ thính
máy trợ thính
 
zapestnica
zapestnica
 
slušni aparat
slušni aparat
 
thuốc lào
thuốc lào
 
vòng đeo tay
vòng đeo tay
 
nezaupanje
nezaupanje
 
informacije
informacije
 
tobak
tobak
 
krogla za biljard
krogla za biljard
 
chuột bạch
chuột bạch
 
thông tin
thông tin
 
gol
gol
 
quả bóng bi-a
quả bóng bi-a
 
streha
streha
 
mái nhà
mái nhà
 
khung thành (bàn thắng)
khung thành (bàn thắng)
 
sự nghi kỵ
sự nghi kỵ
 
50l-card-blank
morski prašiček morski prašiček
50l-card-blank
máy trợ thính máy trợ thính
50l-card-blank
zapestnica zapestnica
50l-card-blank
slušni aparat slušni aparat
50l-card-blank
thuốc lào thuốc lào
50l-card-blank
vòng đeo tay vòng đeo tay
50l-card-blank
nezaupanje nezaupanje
50l-card-blank
informacije informacije
50l-card-blank
tobak tobak
50l-card-blank
krogla za biljard krogla za biljard
50l-card-blank
chuột bạch chuột bạch
50l-card-blank
thông tin thông tin
50l-card-blank
gol gol
50l-card-blank
quả bóng bi-a quả bóng bi-a
50l-card-blank
streha streha
50l-card-blank
mái nhà mái nhà
50l-card-blank
khung thành (bàn thắng) khung thành (bàn thắng)
50l-card-blank
sự nghi kỵ sự nghi kỵ