Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

ఎలివేటరు
ఎలివేటరు
 
స్కేట్ బోర్డు
స్కేట్ బోర్డు
 
contact
contact
 
exercise
exercise
 
వ్యాయామము
వ్యాయామము
 
పరిచయము
పరిచయము
 
blade
blade
 
skateboard
skateboard
 
కేటిల్
కేటిల్
 
food
food
 
cactus
cactus
 
kettle
kettle
 
ఆహారము
ఆహారము
 
elevator
elevator
 
coffin
coffin
 
శవపేటిక
శవపేటిక
 
బ్రహ్మ జెముడు
బ్రహ్మ జెముడు
 
బ్లేడు
బ్లేడు
 
50l-card-blank
ఎలివేటరు ఎలివేటరు
50l-card-blank
స్కేట్ బోర్డు స్కేట్ బోర్డు
50l-card-blank
contact contact
50l-card-blank
exercise exercise
50l-card-blank
వ్యాయామము వ్యాయామము
50l-card-blank
పరిచయము పరిచయము
50l-card-blank
blade blade
50l-card-blank
skateboard skateboard
50l-card-blank
కేటిల్ కేటిల్
50l-card-blank
food food
50l-card-blank
cactus cactus
50l-card-blank
kettle kettle
50l-card-blank
ఆహారము ఆహారము
50l-card-blank
elevator elevator
50l-card-blank
coffin coffin
50l-card-blank
శవపేటిక శవపేటిక
50l-card-blank
బ్రహ్మ జెముడు బ్రహ్మ జెముడు
50l-card-blank
బ్లేడు బ్లేడు