Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
sớm
Một tòa nhà thương mại sẽ sớm được mở ở đây.
త్వరలో
ఇక్కడ త్వరలో ఒక వాణిజ్య భవనం తెరువుతుంది.
có lẽ
Có lẽ cô ấy muốn sống ở một quốc gia khác.
బాధ్యతలో
ఆమె వేరే దేశంలో నివసించాలని బాధ్యతలో ఉందో.
lùi
Cô ấy đang cúi người về phía sau.
వెనుకకి
ఆమె వెనుకకి వంగి ఉంది.