Arquitectura     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

l'arquitectura

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

la sorra

-

โรงนา
rong-na
+

el graner

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

el barroc

-

อิฐ
ìt′
+

el bloc

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

la casa de maons

-

สะพาน
sà′-pan
+

el pont

-

อาคาร
a-kan
+

l'edifici

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

el castell

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

la catedral

-

เสา
sǎo′
+

la columna

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

les obres

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

la cúpula

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

la façana

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

l'estadi de futbol

-

ป้อม
bhâwm
+

la fortalesa

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

el frontó

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

la porta

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

la casa d'entramat de fusta

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

el far

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

el monument

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

la mesquita

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

l'edifici d'oficines

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

el sostre

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

la ruïna

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

la bastida

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

el gratacel

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

el pont penjant

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

la rajola

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
l'arquitectura

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
la sorra

-
โรงนา
rong-na
el graner

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
el barroc

-
อิฐ
ìt′
el bloc

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
la casa de maons

-
สะพาน
sà′-pan
el pont

-
อาคาร
a-kan
l'edifici

-
ปราสาท
bhra-sàt
el castell

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
la catedral

-
เสา
sǎo′
la columna

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
les obres

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
la cúpula

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
la façana

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
l'estadi de futbol

-
ป้อม
bhâwm
la fortalesa

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
el frontó

-
ประตู
bhrà′-dhoo
la porta

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
la casa d'entramat de fusta

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
el far

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
el monument

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
la mesquita

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
l'obelisc

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
l'edifici d'oficines

-
หลังคา
lǎng′-ka
el sostre

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
la ruïna

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
la bastida

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
el gratacel

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
el pont penjant

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
la rajola