Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
oriental
Hauries de provar la cuina oriental!
ตะวันออก
คุณควรลองอาหารแนวตะวันออก!
ja
La casa ja està venuda.
แล้ว
บ้านถูกขายแล้ว
realment
Realment, no s‘hauria de fer tot al mateix temps.
จริง ๆ
จริง ๆ คนไม่ควรทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน