Nombres

La majoria dels idiomes tenen sistemes de numeració, i aquests poden variar bastant. Desplaceu-vos cap avall per descobrir i aprendre sistemes numèrics interessants d‘arreu del món.

Fes clic a un número

number container
1
[หนึ่ง]

nèung
[u]
+number container
2
[สอง]

sǎwng
[dos] / [dues]
+number container
3
[สาม]

sǎm
[tres]
+number container
4
[สี่]

sèe
[quatre]
+number container
5
[ห้า]

hâ
[cinc]
+number container
6
[หก]

hòk
[sis]
+number container
7
[เจ็ด]

jèt
[set]
+number container
8
[แปด]

bhæ̀t
[vuit]
+number container
9
[เก้า]

gâo
[nou]
+number container
10
[สิบ]

sìp
[deu]
+