‫هوا     
Надвор'е

-
барометр
baromietr
‫هواسنج

-
аблокі
abloki
‫ابر

-
халады
chalady
‫سرما

-
паўмесяц
paŭmiesiac
‫هلال

-
цемра
ciemra
‫تاریکی

-
засухай
zasuchaj
‫خشکسالی

-
зямля
ziamlia
‫زمین

-
туман
tuman
‫مِه

-
мароз
maroz
‫یخبندان

-
вобліў
vobliŭ
‫یخبندان

-
спякота
spiakota
‫گرما

-
ураган
urahan
‫گردباد

-
лядзяш
liadziaš
‫قندیل

-
маланка
malanka
‫صاعقه

-
метэор
mieteor
‫شهاب سنگ

-
месяц
miesiac
‫ماه

-
вясёлка
viasiolka
‫رنگین کمان

-
кропля
kroplia
‫قطره باران

-
снег
snieh
‫برف

-
сняжынка
sniažynka
‫دانه برف

-
снежны чалавек
sniežny čalaviek
‫آدم برفی

-
зорка
zorka
‫ستاره

-
бура
bura
‫طوفان

-
штармавы прыплыў
štarmavy pryplyŭ
‫طوفان

-
сонца
sonca
‫خورشید

-
сонечны прамень
soniečny pramień
‫پرتو افتاب

-
закат
zakat
‫پستاب

-
тэрмометр
termomietr
‫دماسنج

-
навальніца
navaĺnica
‫رعد و برق

-
змярканне
zmiarkannie
‫شفق

-
надвор'е
nadvorje
‫آب و هوا

-
вільгаць
viĺhać
‫رطوبت

-
вецер
viecier
‫باد