‫هوا     
Надвор'е

-

барометр
baromietr
+

‫هواسنج

-

аблокі
abloki
+

‫ابر

-

халады
chalady
+

‫سرما

-

паўмесяц
paŭmiesiac
+

‫هلال

-

цемра
ciemra
+

‫تاریکی

-

засухай
zasuchaj
+

‫خشکسالی

-

зямля
ziamlia
+

‫زمین

-

туман
tuman
+

‫مِه

-

мароз
maroz
+

‫یخبندان

-

вобліў
vobliŭ
+

‫یخبندان

-

спякота
spiakota
+

‫گرما

-

ураган
urahan
+

‫گردباد

-

лядзяш
liadziaš
+

‫قندیل

-

маланка
malanka
+

‫صاعقه

-

метэор
mieteor
+

‫شهاب سنگ

-

месяц
miesiac
+

‫ماه

-

вясёлка
viasiolka
+

‫رنگین کمان

-

кропля
kroplia
+

‫قطره باران

-

снег
snieh
+

‫برف

-

сняжынка
sniažynka
+

‫دانه برف

-

снежны чалавек
sniežny čalaviek
+

‫آدم برفی

-

зорка
zorka
+

‫ستاره

-

бура
bura
+

‫طوفان

-

штармавы прыплыў
štarmavy pryplyŭ
+

‫طوفان

-

сонца
sonca
+

‫خورشید

-

сонечны прамень
soniečny pramień
+

‫پرتو افتاب

-

закат
zakat
+

‫پستاب

-

тэрмометр
termomietr
+

‫دماسنج

-

навальніца
navaĺnica
+

‫رعد و برق

-

змярканне
zmiarkannie
+

‫شفق

-

надвор'е
nadvorje
+

‫آب و هوا

-

вільгаць
viĺhać
+

‫رطوبت

-

вецер
viecier
+

‫باد

-
барометр
baromietr
‫هواسنج

-
аблокі
abloki
‫ابر

-
халады
chalady
‫سرما

-
паўмесяц
paŭmiesiac
‫هلال

-
цемра
ciemra
‫تاریکی

-
засухай
zasuchaj
‫خشکسالی

-
зямля
ziamlia
‫زمین

-
туман
tuman
‫مِه

-
мароз
maroz
‫یخبندان

-
вобліў
vobliŭ
‫یخبندان

-
спякота
spiakota
‫گرما

-
ураган
urahan
‫گردباد

-
лядзяш
liadziaš
‫قندیل

-
маланка
malanka
‫صاعقه

-
метэор
mieteor
‫شهاب سنگ

-
месяц
miesiac
‫ماه

-
вясёлка
viasiolka
‫رنگین کمان

-
кропля
kroplia
‫قطره باران

-
снег
snieh
‫برف

-
сняжынка
sniažynka
‫دانه برف

-
снежны чалавек
sniežny čalaviek
‫آدم برفی

-
зорка
zorka
‫ستاره

-
бура
bura
‫طوفان

-
штармавы прыплыў
štarmavy pryplyŭ
‫طوفان

-
сонца
sonca
‫خورشید

-
сонечны прамень
soniečny pramień
‫پرتو افتاب

-
закат
zakat
‫پستاب

-
тэрмометр
termomietr
‫دماسنج

-
навальніца
navaĺnica
‫رعد و برق

-
змярканне
zmiarkannie
‫شفق

-
надвор'е
nadvorje
‫آب و هوا

-
вільгаць
viĺhać
‫رطوبت

-
вецер
viecier
‫باد