بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
همچنین
دوست دختر او همچنین مست است.
таксама
Яе подруга таксама п‘яная.
جزئی
من قسمتی از گلابی را قبلاً خورده‌ام.
часткова
Я ўжо часткова з‘еў грушу.
خود
او می‌تواند خودش را واکسن بزند.
сама
Яна можа ўколаць сама.