‫هنر     
কলাবিদ্যা

-

সাধুবাদ
sādhubāda
+

‫تشویق

-

শিল্প
śilpa
+

‫هنر

-

নত হওয়া
nata ha'ōẏā
+

‫تعظیم

-

বুরুশ
buruśa
+

‫قلم‌مو

-

রং বই
raṁ ba'i
+

‫کتاب رنگ آمیزی

-

নর্তকী
nartakī
+

‫رقصنده

-

অঙ্কন
aṅkana
+

‫طراحی

-

গ্যালারি
gyālāri
+

‫گالری

-

কাচের জানালা
kācēra jānālā
+

‫پنجره شیشه ای

-

দেয়ালশিল্পকর্ম
dēẏālaśilpakarma
+

‫نوشته دیواری

-

শিল্পকর্ম
śilpakarma
+

‫صنایع دستی

-

মোজাইক
mōjā'ika
+

‫موزاییک

-

ম্যুরাল
myurāla
+

‫نقاشی دیواری

-

জাদুঘর
jādughara
+

‫موزه

-

সম্পাদন
sampādana
+

‫به صحنه بردن

-

ছবি
chabi
+

‫تصویر

-

কবিতা
kabitā
+

‫شعر

-

ভাস্কর্য
bhāskarya
+

‫مجسّمه

-

গান
gāna
+

‫آهنگ

-

মানবমূর্তি
mānabamūrti
+

‫مجسّمه

-

জলরঙ
jalaraṅa
+

‫آبرنگ

-
সাধুবাদ
sādhubāda
‫تشویق

-
শিল্প
śilpa
‫هنر

-
নত হওয়া
nata ha'ōẏā
‫تعظیم

-
বুরুশ
buruśa
‫قلم‌مو

-
রং বই
raṁ ba'i
‫کتاب رنگ آمیزی

-
নর্তকী
nartakī
‫رقصنده

-
অঙ্কন
aṅkana
‫طراحی

-
গ্যালারি
gyālāri
‫گالری

-
কাচের জানালা
kācēra jānālā
‫پنجره شیشه ای

-
দেয়ালশিল্পকর্ম
dēẏālaśilpakarma
‫نوشته دیواری

-
শিল্পকর্ম
śilpakarma
‫صنایع دستی

-
মোজাইক
mōjā'ika
‫موزاییک

-
ম্যুরাল
myurāla
‫نقاشی دیواری

-
জাদুঘর
jādughara
‫موزه

-
সম্পাদন
sampādana
‫به صحنه بردن

-
ছবি
chabi
‫تصویر

-
কবিতা
kabitā
‫شعر

-
ভাস্কর্য
bhāskarya
‫مجسّمه

-
গান
gāna
‫آهنگ

-
মানবমূর্তি
mānabamūrti
‫مجسّمه

-
জলরঙ
jalaraṅa
‫آبرنگ