‫موسیقی     
Music

-

accordion +

‫آکوردئون

-

balalaika +

‫بالالایکا

-

band +

‫گروه

-

banjo +

‫بانجو

-

clarinet +

‫کلارینت

-

concert +

‫کنسرت

-

drum +

‫طبل

-

drums +

‫درامز

-

flute +

‫فلوت

-

grand piano +

‫پیانو

-

guitar +

‫گیتار

-

hall +

‫سالن

-

keyboard +

‫کیبورد

-

mouth organ +

‫ساز دهنی

-

music +

‫موسیقی

-

music stand +

‫جای نُت

-

note +

‫نُت

-

organ +

‫اُرگ

-

piano +

‫پیانو

-

saxophone +

‫ساکسفون

-

singer +

‫خواننده

-

string +

‫زه

-

trumpet +

‫شیپور

-

trumpeter +

‫شیپور زن

-

violin +

‫ویولن

-

violin case +

‫جعبه ویولون

-

xylophone +

‫زیلوفون

-
accordion
‫آکوردئون

-
balalaika
‫بالالایکا

-
band
‫گروه

-
banjo
‫بانجو

-
clarinet
‫کلارینت

-
concert
‫کنسرت

-
drum
‫طبل

-
drums
‫درامز

-
flute
‫فلوت

-
grand piano
‫پیانو

-
guitar
‫گیتار

-
hall
‫سالن

-
keyboard
‫کیبورد

-
mouth organ
‫ساز دهنی

-
music
‫موسیقی

-
music stand
‫جای نُت

-
note
‫نُت

-
organ
‫اُرگ

-
piano
‫پیانو

-
saxophone
‫ساکسفون

-
singer
‫خواننده

-
string
‫زه

-
trumpet
‫شیپور

-
trumpeter
‫شیپور زن

-
violin
‫ویولن

-
violin case
‫جعبه ویولون

-
xylophone
‫زیلوفون