‫خرید     
쇼핑

-

제과점
jegwajeom
+

‫نانوایی

-

바코드
bakodeu
+

‫بارکُد

-

서점
seojeom
+

‫کتابفروشی

-

카페
kape
+

‫کافه

-

약국
yaggug
+

‫داروخانه

-

드라이 클리닝
deulai keullining
+

‫خشک شویی

-

꽃 가게
kkoch gage
+

‫گل فروشی

-

선물
seonmul
+

‫هدیه

-

시장
sijang
+

‫بازار

-

지붕이 있는 시장
jibung-i issneun sijang
+

‫مرکز خرید

-

신문 가판대
sinmun gapandae
+

‫دکه روزنامه فروشی

-

약국
yaggug
+

‫داروخانه

-

우체국
uchegug
+

‫اداره پست

-

도자기
dojagi
+

‫سفالگری

-

판매
panmae
+

‫فروش

-

가게
gage
+

‫فروشگاه

-

쇼핑
syoping
+

‫خرید

-

쇼핑백
syopingbaeg
+

‫کیسه خرید

-

쇼핑 바구니
syoping baguni
+

‫سبد خرید

-

쇼핑 카트
syoping kateu
+

‫چرخ خرید

-

쇼핑 투어
syoping tueo
+

‫تور خرید

-
제과점
jegwajeom
‫نانوایی

-
바코드
bakodeu
‫بارکُد

-
서점
seojeom
‫کتابفروشی

-
카페
kape
‫کافه

-
약국
yaggug
‫داروخانه

-
드라이 클리닝
deulai keullining
‫خشک شویی

-
꽃 가게
kkoch gage
‫گل فروشی

-
선물
seonmul
‫هدیه

-
시장
sijang
‫بازار

-
지붕이 있는 시장
jibung-i issneun sijang
‫مرکز خرید

-
신문 가판대
sinmun gapandae
‫دکه روزنامه فروشی

-
약국
yaggug
‫داروخانه

-
우체국
uchegug
‫اداره پست

-
도자기
dojagi
‫سفالگری

-
판매
panmae
‫فروش

-
가게
gage
‫فروشگاه

-
쇼핑
syoping
‫خرید

-
쇼핑백
syopingbaeg
‫کیسه خرید

-
쇼핑 바구니
syoping baguni
‫سبد خرید

-
쇼핑 카트
syoping kateu
‫چرخ خرید

-
쇼핑 투어
syoping tueo
‫تور خرید