ਸਿਹਤ     
Salut

-

l'ambulància

ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-

l'embenat

ਪੱਟੀ

-

la pressió arterial

ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-

la higiene personal

ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

la crema

ਕ੍ਰੀਮ

-

la crossa

ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-

la revisió

ਜਾਂਚ

-

l'esgotament

ਥਕਾਵਟ

-

la mascareta facial

ਮੁਖੌਟਾ

-

la farmaciola d'emergència

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-

la curació

ਇਲਾਜ

-

la salut

ਸਿਹਤ

-

l'audiòfon

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-

l'hospital

ਹਸਪਤਾਲ

-

la injecció

ਟੀਕਾ

-

la lesió

ਸੱਟ

-

el maquillatge

ਮੇਕਅੱਪ

-

el massatge

ਮਾਲਸ਼

-

la medicina

ਦਵਾਈ

-

el medicament

ਦਵਾਈ

-

el morter

ਗਾਰਾ

-

el protector bucal

ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-

el tallaungles

ਨੇਲਕੱਟਰ

-

l'obesitat

ਮੋਟਾਪਾ

-

l'operació

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-

el dolor

ਦਰਦ

-

el perfum

ਇੱਤਰ

-

la pastilla

ਦਵਾਈ

-

l'embaràs

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-

l'afaitat

ਸ਼ੇਵ

-

la brotxa d'afaitar

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-

el somni

ਨੀਂਦ

-

el fumador

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-

la prohibició de fumar

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

el protector solar

ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-

el bastonet de cotó

ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-

el raspall de dents

ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-

la pasta de dents

ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-

l'escuradents

ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-

la víctima

ਸ਼ਿਕਾਰ

-

la bàscula de bany

ਤੱਕੜੀ

-

la cadira de rodes

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

-
l'ambulància
ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-
l'embenat
ਪੱਟੀ

-
el naixement
ਜਨਮ

-
la pressió arterial
ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-
la higiene personal
ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-
el refredat
ਠੰਡ

-
la crema
ਕ੍ਰੀਮ

-
la crossa
ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-
la revisió
ਜਾਂਚ

-
l'esgotament
ਥਕਾਵਟ

-
la mascareta facial
ਮੁਖੌਟਾ

-
la farmaciola d'emergència
ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-
la curació
ਇਲਾਜ

-
la salut
ਸਿਹਤ

-
l'audiòfon
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-
l'hospital
ਹਸਪਤਾਲ

-
la injecció
ਟੀਕਾ

-
la lesió
ਸੱਟ

-
el maquillatge
ਮੇਕਅੱਪ

-
el massatge
ਮਾਲਸ਼

-
la medicina
ਦਵਾਈ

-
el medicament
ਦਵਾਈ

-
el morter
ਗਾਰਾ

-
el protector bucal
ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-
el tallaungles
ਨੇਲਕੱਟਰ

-
l'obesitat
ਮੋਟਾਪਾ

-
l'operació
ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-
el dolor
ਦਰਦ

-
el perfum
ਇੱਤਰ

-
la pastilla
ਦਵਾਈ

-
l'embaràs
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-
la maquineta d'afaitar
ਰੇਜ਼ਰ

-
l'afaitat
ਸ਼ੇਵ

-
la brotxa d'afaitar
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-
el somni
ਨੀਂਦ

-
el fumador
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-
la prohibició de fumar
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
el protector solar
ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-
el bastonet de cotó
ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-
el raspall de dents
ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-
la pasta de dents
ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-
l'escuradents
ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-
la víctima
ਸ਼ਿਕਾਰ

-
la bàscula de bany
ਤੱਕੜੀ

-
la cadira de rodes
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ