ਫਲ     
Frugter

-

mandelen

ਬਦਾਮ

-

æblet

ਸੇਬ

-

abrikosen

ਖੁਰਮਾਨੀ

-

bananen

ਕੇਲਾ

-

bananskrællen

ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ

-

bærret

ਬੈਰੀ

-

brombærret

ਬਲੈਕਬੈਰੀ

-

blodappelsinen

ਲਾਲ ਸੰਤਰਾ

-

blåbærret

ਬਲਿਯੂਬੈਰੀ

-

kirsebærret

ਚੈਰੀ

-

fignen

ਅੰਜੀਰ

-

frugtsalaten

ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ

-

stikkelsbærret

ਗੂਜ਼ਬੈਰੀ

-

druen

ਅੰਗੂਰ

-

grapefrugten

ਮੋਸੰਮੀ

-

kiwien

ਕੀਵੀ

-

citronen

ਨਿੰਬੂ

-

limen

ਚੂਨਾ

-

mandarinen

ਸੰਤਰਾ

-

mangoen

ਅੰਬ

-

melonen

ਤਰਬੂਜ਼

-

nektarinen

ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ

-

appelsinen

ਸੰਤਰਾ

-

papayaen

ਪਪੀਤਾ

-

ferskenen

ਆੜੂ

-

pæren

ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-

ananassen

ਅਨਾਨਾਸ

-

blommen

ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-

blommen

ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-

granatæblet

ਅਨਾਰ

-

figenkaktussen

ਕੰਡੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-

kvæden

ਸਿਰੀਫਲ

-

hindbærret

ਰਸਭਰੀ

-

ribset

ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ

-

stjernefrugten

ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ

-

jordbærret

ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ

-

vandmelonen

ਤਰਬੂਜ਼

-
mandelen
ਬਦਾਮ

-
æblet
ਸੇਬ

-
abrikosen
ਖੁਰਮਾਨੀ

-
bananen
ਕੇਲਾ

-
bananskrællen
ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ

-
bærret
ਬੈਰੀ

-
brombærret
ਬਲੈਕਬੈਰੀ

-
blodappelsinen
ਲਾਲ ਸੰਤਰਾ

-
blåbærret
ਬਲਿਯੂਬੈਰੀ

-
kirsebærret
ਚੈਰੀ

-
fignen
ਅੰਜੀਰ

-
frugten
ਫਲ

-
frugtsalaten
ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ

-
frugterne
ਫਲ

-
stikkelsbærret
ਗੂਜ਼ਬੈਰੀ

-
druen
ਅੰਗੂਰ

-
grapefrugten
ਮੋਸੰਮੀ

-
kiwien
ਕੀਵੀ

-
citronen
ਨਿੰਬੂ

-
limen
ਚੂਨਾ

-
kærlighedsfrugten
ਲੀਚੀ

-
mandarinen
ਸੰਤਰਾ

-
mangoen
ਅੰਬ

-
melonen
ਤਰਬੂਜ਼

-
nektarinen
ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ

-
appelsinen
ਸੰਤਰਾ

-
papayaen
ਪਪੀਤਾ

-
ferskenen
ਆੜੂ

-
pæren
ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-
ananassen
ਅਨਾਨਾਸ

-
blommen
ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-
blommen
ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-
granatæblet
ਅਨਾਰ

-
figenkaktussen
ਕੰਡੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-
kvæden
ਸਿਰੀਫਲ

-
hindbærret
ਰਸਭਰੀ

-
ribset
ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ

-
stjernefrugten
ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ

-
jordbærret
ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ

-
vandmelonen
ਤਰਬੂਜ਼