ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ     
Små dyr

-

myren +

ਕੀੜੀ

-

billen +

ਭ੍ਰੰਗ

-

fuglen +

ਪੰਛੀ

-

fugleburet +

ਪਿੰਜਰਾ

-

fuglehuset +

ਪੰਢੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

-

humlebien +

ਭੌਰਾ

-

sommerfuglen +

ਤਿਤਲੀ

-

kålormen +

ਸੁੰਡੀ

-

tusindbenet +

ਕੰਨਖਜੂਰਾ

-

krabben +

ਕੇਕੜਾ

-

fluen +

ਮੱਖੀ

-

frøen +

ਡੱਡੂ

-

guldfisken +

ਗੋਲਡਫਿਸ਼

-

græshoppen +

ਟਿੱਡਾ

-

marsvinet +

ਗਿੰਨੀ ਪਿੱਗ

-

hamsteren +

ਹੈਮਸਟਰ

-

vildsvinet +

ਹਾਥੀ

-

kolibrien +

ਹਮਿੰਗਬਰਡ

-

leguanen +

ਛਿਪਕਲੀ

-

insektet +

ਕੀਟ

-

vandmanden +

ਜੈਲੀਫਿਸ਼

-

killingen +

ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

-

mariehønen +

ਝੀਂਗਰ

-

firbenet +

ਛਿਪਕਲੀ

-

lusen +

ਜੂੰ

-

murmeldyret +

ਗਲਹਿਰੀ

-

myggen +

ਮਛੱਰ

-

musen +

ਚੂਹਾ

-

østersen +

ਸੀਪ

-

scorpionen +

ਬਿੱਛੂ

-

søhesten +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

muslingeskallen +

ਖੋਲ

-

rejen +

ਝੀਂਗਾ

-

edderkoppen +

ਮਕੜੀ

-

spindelvævet +

ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

-

søstjernen +

ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

-

hvepsen +

ਭੂੰਡ

-
myren
ਕੀੜੀ

-
billen
ਭ੍ਰੰਗ

-
fuglen
ਪੰਛੀ

-
fugleburet
ਪਿੰਜਰਾ

-
fuglehuset
ਪੰਢੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

-
humlebien
ਭੌਰਾ

-
sommerfuglen
ਤਿਤਲੀ

-
kålormen
ਸੁੰਡੀ

-
tusindbenet
ਕੰਨਖਜੂਰਾ

-
krabben
ਕੇਕੜਾ

-
fluen
ਮੱਖੀ

-
frøen
ਡੱਡੂ

-
guldfisken
ਗੋਲਡਫਿਸ਼

-
græshoppen
ਟਿੱਡਾ

-
marsvinet
ਗਿੰਨੀ ਪਿੱਗ

-
hamsteren
ਹੈਮਸਟਰ

-
vildsvinet
ਹਾਥੀ

-
kolibrien
ਹਮਿੰਗਬਰਡ

-
leguanen
ਛਿਪਕਲੀ

-
insektet
ਕੀਟ

-
vandmanden
ਜੈਲੀਫਿਸ਼

-
killingen
ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

-
mariehønen
ਝੀਂਗਰ

-
firbenet
ਛਿਪਕਲੀ

-
lusen
ਜੂੰ

-
murmeldyret
ਗਲਹਿਰੀ

-
myggen
ਮਛੱਰ

-
musen
ਚੂਹਾ

-
østersen
ਸੀਪ

-
scorpionen
ਬਿੱਛੂ

-
søhesten
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
muslingeskallen
ਖੋਲ

-
rejen
ਝੀਂਗਾ

-
edderkoppen
ਮਕੜੀ

-
spindelvævet
ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

-
søstjernen
ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

-
hvepsen
ਭੂੰਡ