ਪੌਦੇ     
Pflanzen

-

der Bambus +

ਬਾਂਸ

-

die Blüte, n +

ਖਿੜਾਉ

-

der Blumenstrauß, "e +

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

der Zweig, e +

ਟਾਹਣੀ

-

die Knospe, n +

ਕਲੀ

-

der Kaktus, Kakteen +

ਥੋਹਰ

-

der Klee +

ਘਾਹ

-

der Zapfen, - +

ਕੋਨ

-

die Kornblume, n +

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

der Krokus, se +

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

die Osterglocke, n +

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

die Margerite, n +

ਡੇਜ਼ੀ

-

der Löwenzahn +

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

die Blume, n +

ਫੁੱਲ

-

das Laub +

ਪੱਤੇ

-

das Getreide +

ਅਨਾਜ

-

das Gras +

ਘਾਹ

-

das Wachstum +

ਵਿਕਾਸ

-

die Hyazinthe, n +

ਫੁੱਲ

-

der Rasen +

ਬਗੀਚਾ

-

die Lilie, n +

ਲਿੱਲੀ

-

der Leinsamen +

ਅਲਸੀ

-

der Pilz, e +

ਖੁੰਬ

-

der Olivenbaum, "e +

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

die Palme, n +

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

das Stiefmütterchen, - +

ਪੈਂਸੀ

-

der Pfirsichbaum, "e +

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

die Pflanze, n +

ਪੌਦਾ

-

der Mohn +

ਖਸਖਸ

-

die Wurzel, n +

ਜੜ੍ਹ

-

die Rose, n +

ਗੁਲਾਬ

-

der Samen, - +

ਬੀਜ

-

das Schneeglöckchen, - +

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

die Sonnenblume, n +

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-

der Dorn, en +

ਕਾਂਟਾ

-

der Stamm, "e +

ਤਣਾ

-

die Tulpe, n +

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

die Seerose, n +

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

der Weizen +

ਆਟਾ

-
der Bambus
ਬਾਂਸ

-
die Blüte, n
ਖਿੜਾਉ

-
der Blumenstrauß, "e
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
der Zweig, e
ਟਾਹਣੀ

-
die Knospe, n
ਕਲੀ

-
der Kaktus, Kakteen
ਥੋਹਰ

-
der Klee
ਘਾਹ

-
der Zapfen, -
ਕੋਨ

-
die Kornblume, n
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
der Krokus, se
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
die Osterglocke, n
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
die Margerite, n
ਡੇਜ਼ੀ

-
der Löwenzahn
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-
die Blume, n
ਫੁੱਲ

-
das Laub
ਪੱਤੇ

-
das Getreide
ਅਨਾਜ

-
das Gras
ਘਾਹ

-
das Wachstum
ਵਿਕਾਸ

-
die Hyazinthe, n
ਫੁੱਲ

-
der Rasen
ਬਗੀਚਾ

-
die Lilie, n
ਲਿੱਲੀ

-
der Leinsamen
ਅਲਸੀ

-
der Pilz, e
ਖੁੰਬ

-
der Olivenbaum, "e
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
die Palme, n
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
das Stiefmütterchen, -
ਪੈਂਸੀ

-
der Pfirsichbaum, "e
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
die Pflanze, n
ਪੌਦਾ

-
der Mohn
ਖਸਖਸ

-
die Wurzel, n
ਜੜ੍ਹ

-
die Rose, n
ਗੁਲਾਬ

-
der Samen, -
ਬੀਜ

-
das Schneeglöckchen, -
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
die Sonnenblume, n
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-
der Dorn, en
ਕਾਂਟਾ

-
der Stamm, "e
ਤਣਾ

-
die Tulpe, n
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
die Seerose, n
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-
der Weizen
ਆਟਾ