ਸਿੱਖਿਆ     
Education

-

archeology +

ਪੁਰਾਤੱਤਵ

-

atom +

ਪਰਮਾਣੂ

-

board +

ਬੋਰਡ

-

calculation +

ਗਣਨਾ

-

calculator +

ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

-

certificate +

ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

-

chalk +

ਚਾਕ

-

class +

ਕਲਾਸ

-

compass +

ਕੰਪਾਸ

-

compass +

ਕੰਪਾਸ

-

country +

ਦੇਸ਼

-

course +

ਕੋਰਸ

-

diploma +

ਡਿਪਲੋਮਾ

-

direction +

ਦਿਸ਼ਾ

-

education +

ਵਿਦਿਆ

-

filter +

ਜਾਲੀ

-

formula +

ਫਾਰਮੂਲਾ

-

geography +

ਭੂਗੋਲ

-

grammar +

ਵਿਆਕਰਣ

-

knowledge +

ਗਿਆਨ

-

language +

ਭਾਸ਼ਾ

-

lesson +

ਸਬਕ

-

library +

ਲਾਇਬਰੇਰੀ

-

literature +

ਸਾਹਿੱਤ

-

mathematics +

ਗਣਿਤ1

-

microscope +

ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ

-

number +

ਸੰਖਿਆ

-

number +

ਸੰਖਿਆ

-

pressure +

ਦਬਾਉ

-

prism +

ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ

-

professor +

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

-

pyramid +

ਪਿਰਾਮਿਡ

-

radioactivity +

ਰੇਡੀਉਐਕਟਿਵਿਟੀ

-

scales +

ਸਕੇਲ

-

space +

ਅੰਤਰਿਕਸ਼

-

statistics +

ਅੰਕੜੇ

-

studies +

ਅਧਿਐਨ

-

syllable +

ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼

-

table +

ਟੇਬਲ

-

translation +

ਅਨੁਵਾਦ

-

triangle +

ਤ੍ਰਿਕੋਣ

-

umlaut +

ਧ੍ਵਨੀ ਚਿਨ੍ਹ

-

university +

ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ

-

world map +

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

-
archeology
ਪੁਰਾਤੱਤਵ

-
atom
ਪਰਮਾਣੂ

-
board
ਬੋਰਡ

-
calculation
ਗਣਨਾ

-
calculator
ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

-
certificate
ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

-
chalk
ਚਾਕ

-
class
ਕਲਾਸ

-
compass
ਕੰਪਾਸ

-
compass
ਕੰਪਾਸ

-
country
ਦੇਸ਼

-
course
ਕੋਰਸ

-
diploma
ਡਿਪਲੋਮਾ

-
direction
ਦਿਸ਼ਾ

-
education
ਵਿਦਿਆ

-
filter
ਜਾਲੀ

-
formula
ਫਾਰਮੂਲਾ

-
geography
ਭੂਗੋਲ

-
grammar
ਵਿਆਕਰਣ

-
knowledge
ਗਿਆਨ

-
language
ਭਾਸ਼ਾ

-
lesson
ਸਬਕ

-
library
ਲਾਇਬਰੇਰੀ

-
literature
ਸਾਹਿੱਤ

-
mathematics
ਗਣਿਤ1

-
microscope
ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ

-
number
ਸੰਖਿਆ

-
number
ਸੰਖਿਆ

-
pressure
ਦਬਾਉ

-
prism
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ

-
professor
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

-
pyramid
ਪਿਰਾਮਿਡ

-
radioactivity
ਰੇਡੀਉਐਕਟਿਵਿਟੀ

-
scales
ਸਕੇਲ

-
space
ਅੰਤਰਿਕਸ਼

-
statistics
ਅੰਕੜੇ

-
studies
ਅਧਿਐਨ

-
syllable
ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼

-
table
ਟੇਬਲ

-
translation
ਅਨੁਵਾਦ

-
triangle
ਤ੍ਰਿਕੋਣ

-
umlaut
ਧ੍ਵਨੀ ਚਿਨ੍ਹ

-
university
ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ

-
world map
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ