ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ     
Kitchen appliances

-

bowl +

ਕਟੋਰਾ

-

coffee machine +

ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ

-

cooking pot +

ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ

-

cutlery +

ਭਾਂਡੇ

-

cutting board +

ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ

-

dishes +

ਭਾਂਡੇ

-

dishwasher +

ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ

-

dust bin +

ਕੂੜੇਦਾਨ

-

electric stove +

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ

-

faucet +

ਨਲ

-

fondue +

ਫੌਨਡਿਯੂ

-

fork +

ਕਾਂਟਾ

-

frying pan +

ਫ੍ਰਾਈਂਗ ਪੈਨ

-

garlic press +

ਗਾਰਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ

-

gas stove +

ਗੈਸ ਸਟੋਵ

-

grill +

ਗ੍ਰਿੱਲ

-

knife +

ਚਾਕੂ

-

ladle +

ਲੈਡਲੇ

-

microwave +

ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ

-

napkin +

ਨੈਪਕਿਨ

-

nutcracker +

ਨੱਟਕ੍ਰੈਕਰ

-

pan +

ਕੜਾਹੀ

-

plate +

ਪਲੇਟ

-

refrigerator +

ਰੈਫ੍ਰੀਜੀਰੇਟਰ

-

spoon +

ਚੱਮਚ

-

tablecloth +

ਮੇਜ਼ਪੋਸ਼

-

toaster +

ਟੋਸਟਰ

-

tray +

ਟ੍ਰੇ

-

washing machine +

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

-

whisk +

ਵ੍ਹਿਸਕ

-
bowl
ਕਟੋਰਾ

-
coffee machine
ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ

-
cooking pot
ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ

-
cutlery
ਭਾਂਡੇ

-
cutting board
ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ

-
dishes
ਭਾਂਡੇ

-
dishwasher
ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ

-
dust bin
ਕੂੜੇਦਾਨ

-
electric stove
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ

-
faucet
ਨਲ

-
fondue
ਫੌਨਡਿਯੂ

-
fork
ਕਾਂਟਾ

-
frying pan
ਫ੍ਰਾਈਂਗ ਪੈਨ

-
garlic press
ਗਾਰਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ

-
gas stove
ਗੈਸ ਸਟੋਵ

-
grill
ਗ੍ਰਿੱਲ

-
knife
ਚਾਕੂ

-
ladle
ਲੈਡਲੇ

-
microwave
ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ

-
napkin
ਨੈਪਕਿਨ

-
nutcracker
ਨੱਟਕ੍ਰੈਕਰ

-
pan
ਕੜਾਹੀ

-
plate
ਪਲੇਟ

-
refrigerator
ਰੈਫ੍ਰੀਜੀਰੇਟਰ

-
spoon
ਚੱਮਚ

-
tablecloth
ਮੇਜ਼ਪੋਸ਼

-
toaster
ਟੋਸਟਰ

-
tray
ਟ੍ਰੇ

-
washing machine
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

-
whisk
ਵ੍ਹਿਸਕ