ਮੌਸਮ     
Tiempo

-

el barómetro

ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-

la nube

ਬੱਦਲ

-

el frío

ਠੰਡ

-

la luna creciente

ਵਰਧਮਾਨ

-

la oscuridad

ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-

la sequía

ਸੋਕਾ

-

la tierra

ਧਰਤੀ

-

la niebla

ਕੋਹਰਾ

-

la helada

ਪਾਲਾ

-

el hielo

ਚਮਕ

-

el calor

ਗਰਮੀ

-

el huracán

ਤੂਫਾਨ

-

el carámbano

ਹਿਮਲੰਬ

-

el relámpago

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

el meteoro

ਉਲਕਾ

-

la luna

ਚੰਦਰਮਾ

-

el arco iris

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

la gota

ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-

la nieve

ਬਰਫ਼

-

el copo de nieve

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

el muñeco de nieve

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-

la estrella

ਸਿਤਾਰਾ

-

la tormenta

ਤੂਫਾਨ

-

la marejada ciclónica

ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-

el sol

ਸੂਰਜ

-

el rayo de sol

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-

la puesta de sol

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-

el termómetro

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-

la tormenta eléctrica

ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-

el crepúsculo

ਧੁੰਧਲਕਾ

-

el tiempo

ਮੌਸਮ

-

la humedad

ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-

el viento

ਹਵਾ

-
el barómetro
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
la nube
ਬੱਦਲ

-
el frío
ਠੰਡ

-
la luna creciente
ਵਰਧਮਾਨ

-
la oscuridad
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
la sequía
ਸੋਕਾ

-
la tierra
ਧਰਤੀ

-
la niebla
ਕੋਹਰਾ

-
la helada
ਪਾਲਾ

-
el hielo
ਚਮਕ

-
el calor
ਗਰਮੀ

-
el huracán
ਤੂਫਾਨ

-
el carámbano
ਹਿਮਲੰਬ

-
el relámpago
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
el meteoro
ਉਲਕਾ

-
la luna
ਚੰਦਰਮਾ

-
el arco iris
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
la gota
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-
la nieve
ਬਰਫ਼

-
el copo de nieve
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
el muñeco de nieve
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-
la estrella
ਸਿਤਾਰਾ

-
la tormenta
ਤੂਫਾਨ

-
la marejada ciclónica
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-
el sol
ਸੂਰਜ

-
el rayo de sol
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
la puesta de sol
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
el termómetro
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
la tormenta eléctrica
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
el crepúsculo
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
el tiempo
ਮੌਸਮ

-
la humedad
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
el viento
ਹਵਾ