ਸੰਗੀਤ     
Música

-

el acordeón +

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

la balalaica +

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

la banda +

ਬੈਂਡ

-

el banjo +

ਬੈਂਜੋ

-

el clarinete +

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

el concierto +

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

el tambor +

ਡ੍ਰਮ

-

la batería +

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

la flauta +

ਬੰਸਰੀ

-

el piano de cola +

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

la guitarra +

ਗਿਟਾਰ

-

la sala +

ਹਾਲ

-

el teclado +

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

la armónica +

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

la música +

ਸੰਗੀਤ

-

el atril +

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

la nota +

ਨੋਟ

-

el órgano +

ਆਰਗਨ

-

el piano +

ਪਿਆਨੋ

-

el saxofón +

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

el cantante +

ਗਾਇਕ

-

la cuerda +

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

la trompeta +

ਟਰੰਪੈਟ

-

el trompetista +

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

el violín +

ਵਾਇਲਿਨ

-

el estuche de violín +

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

el xilófono +

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
el acordeón
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
la balalaica
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
la banda
ਬੈਂਡ

-
el banjo
ਬੈਂਜੋ

-
el clarinete
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
el concierto
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
el tambor
ਡ੍ਰਮ

-
la batería
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
la flauta
ਬੰਸਰੀ

-
el piano de cola
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
la guitarra
ਗਿਟਾਰ

-
la sala
ਹਾਲ

-
el teclado
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
la armónica
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
la música
ਸੰਗੀਤ

-
el atril
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
la nota
ਨੋਟ

-
el órgano
ਆਰਗਨ

-
el piano
ਪਿਆਨੋ

-
el saxofón
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
el cantante
ਗਾਇਕ

-
la cuerda
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
la trompeta
ਟਰੰਪੈਟ

-
el trompetista
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
el violín
ਵਾਇਲਿਨ

-
el estuche de violín
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
el xilófono
ਜਾਈਲੋਫੋਨ