ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Abstraktit käsitteet

-

hallinto +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

mainonta +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

nuoli +

ਤੀਰ

-

kielto +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

ura +

ਪੇਸ਼ਾ

-

keskus +

ਕੇਂਦਰ

-

valinta +

ਚੋਣ

-

yhteistyö +

ਸਹਿਯੋਗ

-

väri +

ਰੰਗ

-

kontakti +

ਸੰਪਰਕ

-

vaara +

ਖ਼ਤਰਾ

-

rakkaudenosoitus +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

taantuma +

ਪਤਣ

-

määritelmä +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

erilaisuus +

ਫ਼ਰਕ

-

vaikeus +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

suunta +

ਦਿਸ਼ਾ

-

löytö +

ਖੋਜ

-

epäjärjestys +

ਵਿਕਾਰ

-

etäisyys +

ਦੂਰੀ

-

välimatka +

ਦੂਰੀ

-

monimuotoisuus +

ਅਨੇਕਤਾ

-

ponnistus +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

tutkimusmatka +

ਘੋਖ

-

kaatuminen +

ਡਿੱਗਣਾ

-

voima +

ਜ਼ੋਰ

-

tuoksu +

ਸੁਗੰਧ

-

vapaus +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

aave +

ਭੂਤ

-

puolikas +

ਅੱਧਾ

-

korkeus +

ਕੱਦ

-

apu +

ਸਹਾਇਤਾ

-

piilopaikka +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

kotimaa +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

puhtaus +

ਸਫਾਈ

-

ajatus +

ਵਿਚਾਰ

-

illuusio +

ਭਰਮ

-

mielikuvitus +

ਕਲਪਨਾ

-

älykkyys +

ਬੁੱਧੀ

-

kutsu +

ਨਿਉਤਾ

-

oikeus +

ਨਿਆਂ

-

valo +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

ilme +

ਦਿਖਾਵਟ

-

menetys +

ਨੁਕਸਾਨ

-

suurennus +

ਵਾਧਾ

-

virhe +

ਗਲਤੀ

-

murha +

ਹੱਤਿਆ

-

kansakunta +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

uutuus +

ਨਵੀਨਤਾ

-

vaihtoehto +

ਚੋਣ

-

kärsivällisyys +

ਧੀਰਜ

-

suunnittelu +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

ongelma +

ਸਮੱਸਿਆ

-

suojaus +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

heijastus +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

tasavalta +

ਗਣਤੰਤਰ

-

riski +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

turvallisuus +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

salaisuus +

ਰਹੱਸ

-

sukupuoli +

ਸੈਕਸ

-

varjo +

ਛਾਂ

-

koko +

ਆਕਾਰ

-

solidaarisuus +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

menestys +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

tuki +

ਸਮਰਥਨ

-

perinne +

ਪਰੰਪਰਾ

-

paino +

ਭਾਰ

-
hallinto
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
mainonta
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
nuoli
ਤੀਰ

-
kielto
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
ura
ਪੇਸ਼ਾ

-
keskus
ਕੇਂਦਰ

-
valinta
ਚੋਣ

-
yhteistyö
ਸਹਿਯੋਗ

-
väri
ਰੰਗ

-
kontakti
ਸੰਪਰਕ

-
vaara
ਖ਼ਤਰਾ

-
rakkaudenosoitus
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
taantuma
ਪਤਣ

-
määritelmä
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
erilaisuus
ਫ਼ਰਕ

-
vaikeus
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
suunta
ਦਿਸ਼ਾ

-
löytö
ਖੋਜ

-
epäjärjestys
ਵਿਕਾਰ

-
etäisyys
ਦੂਰੀ

-
välimatka
ਦੂਰੀ

-
monimuotoisuus
ਅਨੇਕਤਾ

-
ponnistus
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
tutkimusmatka
ਘੋਖ

-
kaatuminen
ਡਿੱਗਣਾ

-
voima
ਜ਼ੋਰ

-
tuoksu
ਸੁਗੰਧ

-
vapaus
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
aave
ਭੂਤ

-
puolikas
ਅੱਧਾ

-
korkeus
ਕੱਦ

-
apu
ਸਹਾਇਤਾ

-
piilopaikka
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
kotimaa
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
puhtaus
ਸਫਾਈ

-
ajatus
ਵਿਚਾਰ

-
illuusio
ਭਰਮ

-
mielikuvitus
ਕਲਪਨਾ

-
älykkyys
ਬੁੱਧੀ

-
kutsu
ਨਿਉਤਾ

-
oikeus
ਨਿਆਂ

-
valo
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
ilme
ਦਿਖਾਵਟ

-
menetys
ਨੁਕਸਾਨ

-
suurennus
ਵਾਧਾ

-
virhe
ਗਲਤੀ

-
murha
ਹੱਤਿਆ

-
kansakunta
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
uutuus
ਨਵੀਨਤਾ

-
vaihtoehto
ਚੋਣ

-
kärsivällisyys
ਧੀਰਜ

-
suunnittelu
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
ongelma
ਸਮੱਸਿਆ

-
suojaus
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
heijastus
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
tasavalta
ਗਣਤੰਤਰ

-
riski
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
turvallisuus
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
salaisuus
ਰਹੱਸ

-
sukupuoli
ਸੈਕਸ

-
varjo
ਛਾਂ

-
koko
ਆਕਾਰ

-
solidaarisuus
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
menestys
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
tuki
ਸਮਰਥਨ

-
perinne
ਪਰੰਪਰਾ

-
paino
ਭਾਰ