ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Abstraktit käsitteet

-

hallinto

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

mainonta

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

nuoli

ਤੀਰ

-

kielto

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

ura

ਪੇਸ਼ਾ

-

keskus

ਕੇਂਦਰ

-

valinta

ਚੋਣ

-

yhteistyö

ਸਹਿਯੋਗ

-

väri

ਰੰਗ

-

kontakti

ਸੰਪਰਕ

-

vaara

ਖ਼ਤਰਾ

-

rakkaudenosoitus

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

taantuma

ਪਤਣ

-

määritelmä

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

erilaisuus

ਫ਼ਰਕ

-

vaikeus

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

suunta

ਦਿਸ਼ਾ

-

löytö

ਖੋਜ

-

epäjärjestys

ਵਿਕਾਰ

-

etäisyys

ਦੂਰੀ

-

välimatka

ਦੂਰੀ

-

monimuotoisuus

ਅਨੇਕਤਾ

-

ponnistus

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

kaatuminen

ਡਿੱਗਣਾ

-

voima

ਜ਼ੋਰ

-

tuoksu

ਸੁਗੰਧ

-

vapaus

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

aave

ਭੂਤ

-

puolikas

ਅੱਧਾ

-

korkeus

ਕੱਦ

-

apu

ਸਹਾਇਤਾ

-

piilopaikka

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

kotimaa

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

puhtaus

ਸਫਾਈ

-

ajatus

ਵਿਚਾਰ

-

illuusio

ਭਰਮ

-

mielikuvitus

ਕਲਪਨਾ

-

älykkyys

ਬੁੱਧੀ

-

kutsu

ਨਿਉਤਾ

-

oikeus

ਨਿਆਂ

-

valo

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

ilme

ਦਿਖਾਵਟ

-

menetys

ਨੁਕਸਾਨ

-

suurennus

ਵਾਧਾ

-

virhe

ਗਲਤੀ

-

murha

ਹੱਤਿਆ

-

kansakunta

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

uutuus

ਨਵੀਨਤਾ

-

vaihtoehto

ਚੋਣ

-

suunnittelu

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

ongelma

ਸਮੱਸਿਆ

-

suojaus

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

heijastus

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

tasavalta

ਗਣਤੰਤਰ

-

riski

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

turvallisuus

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

salaisuus

ਰਹੱਸ

-

sukupuoli

ਸੈਕਸ

-

varjo

ਛਾਂ

-

koko

ਆਕਾਰ

-

solidaarisuus

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

menestys

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

tuki

ਸਮਰਥਨ

-

perinne

ਪਰੰਪਰਾ

-

paino

ਭਾਰ

-
hallinto
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
mainonta
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
nuoli
ਤੀਰ

-
kielto
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
ura
ਪੇਸ਼ਾ

-
keskus
ਕੇਂਦਰ

-
valinta
ਚੋਣ

-
yhteistyö
ਸਹਿਯੋਗ

-
väri
ਰੰਗ

-
kontakti
ਸੰਪਰਕ

-
vaara
ਖ਼ਤਰਾ

-
rakkaudenosoitus
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
taantuma
ਪਤਣ

-
määritelmä
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
erilaisuus
ਫ਼ਰਕ

-
vaikeus
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
suunta
ਦਿਸ਼ਾ

-
löytö
ਖੋਜ

-
epäjärjestys
ਵਿਕਾਰ

-
etäisyys
ਦੂਰੀ

-
välimatka
ਦੂਰੀ

-
monimuotoisuus
ਅਨੇਕਤਾ

-
ponnistus
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
tutkimusmatka
ਘੋਖ

-
kaatuminen
ਡਿੱਗਣਾ

-
voima
ਜ਼ੋਰ

-
tuoksu
ਸੁਗੰਧ

-
vapaus
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
aave
ਭੂਤ

-
puolikas
ਅੱਧਾ

-
korkeus
ਕੱਦ

-
apu
ਸਹਾਇਤਾ

-
piilopaikka
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
kotimaa
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
puhtaus
ਸਫਾਈ

-
ajatus
ਵਿਚਾਰ

-
illuusio
ਭਰਮ

-
mielikuvitus
ਕਲਪਨਾ

-
älykkyys
ਬੁੱਧੀ

-
kutsu
ਨਿਉਤਾ

-
oikeus
ਨਿਆਂ

-
valo
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
ilme
ਦਿਖਾਵਟ

-
menetys
ਨੁਕਸਾਨ

-
suurennus
ਵਾਧਾ

-
virhe
ਗਲਤੀ

-
murha
ਹੱਤਿਆ

-
kansakunta
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
uutuus
ਨਵੀਨਤਾ

-
vaihtoehto
ਚੋਣ

-
kärsivällisyys
ਧੀਰਜ

-
suunnittelu
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
ongelma
ਸਮੱਸਿਆ

-
suojaus
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
heijastus
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
tasavalta
ਗਣਤੰਤਰ

-
riski
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
turvallisuus
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
salaisuus
ਰਹੱਸ

-
sukupuoli
ਸੈਕਸ

-
varjo
ਛਾਂ

-
koko
ਆਕਾਰ

-
solidaarisuus
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
menestys
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
tuki
ਸਮਰਥਨ

-
perinne
ਪਰੰਪਰਾ

-
paino
ਭਾਰ