ਸਿਹਤ     
Santé

-

l'ambulance +

ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-

le bandage +

ਪੱਟੀ

-

la naissance +

ਜਨਮ

-

la pression sanguine +

ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-

les soins du corps +

ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

le rhume +

ਠੰਡ

-

la crème +

ਕ੍ਰੀਮ

-

la béquille +

ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-

l'examen +

ਜਾਂਚ

-

l'épuisement +

ਥਕਾਵਟ

-

le masque de beauté +

ਮੁਖੌਟਾ

-

la trousse de secours +

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-

la guérison +

ਇਲਾਜ

-

la santé +

ਸਿਹਤ

-

la prothèse auditive +

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-

l'hôpital +

ਹਸਪਤਾਲ

-

l'injection +

ਟੀਕਾ

-

la blessure +

ਸੱਟ

-

le maquillage +

ਮੇਕਅੱਪ

-

le massage +

ਮਾਲਸ਼

-

la médecine +

ਦਵਾਈ

-

le médicament +

ਦਵਾਈ

-

le mortier +

ਗਾਰਾ

-

le protège-dents +

ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-

le coupe-ongles +

ਨੇਲਕੱਟਰ

-

l'obésité +

ਮੋਟਾਪਾ

-

l'opération +

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-

la douleur +

ਦਰਦ

-

le parfum +

ਇੱਤਰ

-

la pilule +

ਦਵਾਈ

-

la grossesse +

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-

le rasoir +

ਰੇਜ਼ਰ

-

le rasage +

ਸ਼ੇਵ

-

le blaireau +

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-

le sommeil +

ਨੀਂਦ

-

le fumeur +

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-

l'interdiction de fumer +

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

la crème solaire +

ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-

le coton-tige +

ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-

la brosse à dents +

ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-

le dentifrice +

ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-

le cure-dent +

ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-

la victime +

ਸ਼ਿਕਾਰ

-

le pèse-personne +

ਤੱਕੜੀ

-

le fauteuil roulant +

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

-
l'ambulance
ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-
le bandage
ਪੱਟੀ

-
la naissance
ਜਨਮ

-
la pression sanguine
ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-
les soins du corps
ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-
le rhume
ਠੰਡ

-
la crème
ਕ੍ਰੀਮ

-
la béquille
ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-
l'examen
ਜਾਂਚ

-
l'épuisement
ਥਕਾਵਟ

-
le masque de beauté
ਮੁਖੌਟਾ

-
la trousse de secours
ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-
la guérison
ਇਲਾਜ

-
la santé
ਸਿਹਤ

-
la prothèse auditive
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-
l'hôpital
ਹਸਪਤਾਲ

-
l'injection
ਟੀਕਾ

-
la blessure
ਸੱਟ

-
le maquillage
ਮੇਕਅੱਪ

-
le massage
ਮਾਲਸ਼

-
la médecine
ਦਵਾਈ

-
le médicament
ਦਵਾਈ

-
le mortier
ਗਾਰਾ

-
le protège-dents
ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-
le coupe-ongles
ਨੇਲਕੱਟਰ

-
l'obésité
ਮੋਟਾਪਾ

-
l'opération
ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-
la douleur
ਦਰਦ

-
le parfum
ਇੱਤਰ

-
la pilule
ਦਵਾਈ

-
la grossesse
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-
le rasoir
ਰੇਜ਼ਰ

-
le rasage
ਸ਼ੇਵ

-
le blaireau
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-
le sommeil
ਨੀਂਦ

-
le fumeur
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-
l'interdiction de fumer
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
la crème solaire
ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-
le coton-tige
ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-
la brosse à dents
ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-
le dentifrice
ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-
le cure-dent
ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-
la victime
ਸ਼ਿਕਾਰ

-
le pèse-personne
ਤੱਕੜੀ

-
le fauteuil roulant
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ