ਕਾਰ     
Voiture

-

le filtre à air +

ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-

la panne +

ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-

le camping-car +

ਕੈਂਪਰ

-

la batterie de voiture +

ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-

le siège-enfant +

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-

les dégâts +

ਨੁਕਸਾਨ

-

le diesel +

ਡੀਜ਼ਲ

-

le pot d'échappement +

ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-

la crevaison +

ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-

la station service +

ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-

le phare +

ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-

le capot +

ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-

le cric +

ਜੈਕ

-

le jerricane +

ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-

la casse +

ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-

l'arrière +

ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-

le feu arrière +

ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-

le rétroviseur +

ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-

le trajet +

ਸਵਾਰੀ

-

la jante +

ਰਿਮ

-

la bougie d'allumage +

ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-

le compte-tours +

ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-

la contravention +

ਟਿਕਟ

-

le pneu +

ਟਾਇਰ

-

la fourrière +

ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-

la voiture de collection +

ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-

la roue +

ਪਹੀਆ

-
le filtre à air
ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-
la panne
ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-
le camping-car
ਕੈਂਪਰ

-
la batterie de voiture
ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-
le siège-enfant
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-
les dégâts
ਨੁਕਸਾਨ

-
le diesel
ਡੀਜ਼ਲ

-
le pot d'échappement
ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-
la crevaison
ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-
la station service
ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-
le phare
ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-
le capot
ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-
le cric
ਜੈਕ

-
le jerricane
ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-
la casse
ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-
l'arrière
ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-
le feu arrière
ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-
le rétroviseur
ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-
le trajet
ਸਵਾਰੀ

-
la jante
ਰਿਮ

-
la bougie d'allumage
ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-
le compte-tours
ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-
la contravention
ਟਿਕਟ

-
le pneu
ਟਾਇਰ

-
la fourrière
ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-
la voiture de collection
ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-
la roue
ਪਹੀਆ