ਖਰੀਦਾਰੀ     
Belanja

-

toko roti +

ਬੇਕਰੀ

-

kode bar +

ਬਾਰ ਕੋਡ

-

toko buku +

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

kafe +

ਕੈਫੇ

-

toko obat +

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

binatu +

ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-

toko bunga +

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-

hadiah +

ਉਪਹਾਰ

-

pasar +

ਬਾਜ਼ਾਰ

-

lorong pasar +

ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-

stan koran +

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-

apotek +

ਫਾਰਮੇਸੀ

-

kantor pos +

ਡਾਕਘਰ

-

keramik +

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-

penjualan +

ਵਿਕਰੀ

-

toko +

ਦੁਕਾਨ

-

belanja +

ਖਰੀਦਾਰੀ

-

tas belanja +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-

keranjang belanja +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-

kereta belanja +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-

wisata belanja +

ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ

-
toko roti
ਬੇਕਰੀ

-
kode bar
ਬਾਰ ਕੋਡ

-
toko buku
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
kafe
ਕੈਫੇ

-
toko obat
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
binatu
ਡ੍ਰਾਈਕਲੀਨਰ

-
toko bunga
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

-
hadiah
ਉਪਹਾਰ

-
pasar
ਬਾਜ਼ਾਰ

-
lorong pasar
ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲ

-
stan koran
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

-
apotek
ਫਾਰਮੇਸੀ

-
kantor pos
ਡਾਕਘਰ

-
keramik
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

-
penjualan
ਵਿਕਰੀ

-
toko
ਦੁਕਾਨ

-
belanja
ਖਰੀਦਾਰੀ

-
tas belanja
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ

-
keranjang belanja
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੋਕਰੀ

-
kereta belanja
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਠੇਲ੍ਹਾ

-
wisata belanja
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟੂਰ