ਫਲ     
Frutta

-

la mandorla

ਬਦਾਮ

-

la mela

ਸੇਬ

-

l'albicocca

ਖੁਰਮਾਨੀ

-

la banana

ਕੇਲਾ

-

la buccia di banana

ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ

-

la bacca

ਬੈਰੀ

-

la mora

ਬਲੈਕਬੈਰੀ

-

l'arancia rossa

ਲਾਲ ਸੰਤਰਾ

-

il mirtillo

ਬਲਿਯੂਬੈਰੀ

-

la ciliegia

ਚੈਰੀ

-

il fico

ਅੰਜੀਰ

-

la macedonia di frutta

ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ

-

l'uva spina

ਗੂਜ਼ਬੈਰੀ

-

l'uva

ਅੰਗੂਰ

-

il pompelmo

ਮੋਸੰਮੀ

-

il kiwi

ਕੀਵੀ

-

il limone

ਨਿੰਬੂ

-

il lime

ਚੂਨਾ

-

il lychee

ਲੀਚੀ

-

il mandarino

ਸੰਤਰਾ

-

il mango

ਅੰਬ

-

il melone

ਤਰਬੂਜ਼

-

la pesca noce

ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ

-

l'arancia

ਸੰਤਰਾ

-

la papaya

ਪਪੀਤਾ

-

la pesca

ਆੜੂ

-

la pera

ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-

l'ananas

ਅਨਾਨਾਸ

-

la prugna

ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-

la susina

ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-

il melograno

ਅਨਾਰ

-

il fico d'India

ਕੰਡੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-

la mela cotogna

ਸਿਰੀਫਲ

-

il lampone

ਰਸਭਰੀ

-

il ribes

ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ

-

la carambola

ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ

-

la fragola

ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ

-

l'anguria

ਤਰਬੂਜ਼

-
la mandorla
ਬਦਾਮ

-
la mela
ਸੇਬ

-
l'albicocca
ਖੁਰਮਾਨੀ

-
la banana
ਕੇਲਾ

-
la buccia di banana
ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ

-
la bacca
ਬੈਰੀ

-
la mora
ਬਲੈਕਬੈਰੀ

-
l'arancia rossa
ਲਾਲ ਸੰਤਰਾ

-
il mirtillo
ਬਲਿਯੂਬੈਰੀ

-
la ciliegia
ਚੈਰੀ

-
il fico
ਅੰਜੀਰ

-
il frutto
ਫਲ

-
la macedonia di frutta
ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ

-
la frutta
ਫਲ

-
l'uva spina
ਗੂਜ਼ਬੈਰੀ

-
l'uva
ਅੰਗੂਰ

-
il pompelmo
ਮੋਸੰਮੀ

-
il kiwi
ਕੀਵੀ

-
il limone
ਨਿੰਬੂ

-
il lime
ਚੂਨਾ

-
il lychee
ਲੀਚੀ

-
il mandarino
ਸੰਤਰਾ

-
il mango
ਅੰਬ

-
il melone
ਤਰਬੂਜ਼

-
la pesca noce
ਸ਼ਫ਼ਤਾਲੂ

-
l'arancia
ਸੰਤਰਾ

-
la papaya
ਪਪੀਤਾ

-
la pesca
ਆੜੂ

-
la pera
ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-
l'ananas
ਅਨਾਨਾਸ

-
la prugna
ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-
la susina
ਆਲੂਬੁਖਾਰਾ

-
il melograno
ਅਨਾਰ

-
il fico d'India
ਕੰਡੇਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਤੀ

-
la mela cotogna
ਸਿਰੀਫਲ

-
il lampone
ਰਸਭਰੀ

-
il ribes
ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ

-
la carambola
ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ

-
la fragola
ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ

-
l'anguria
ਤਰਬੂਜ਼