ਮੌਸਮ     
Tempo

-

il barometro

ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-

la nuvola

ਬੱਦਲ

-

il freddo

ਠੰਡ

-

la mezzaluna

ਵਰਧਮਾਨ

-

il buio

ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-

la siccità

ਸੋਕਾ

-

la terra

ਧਰਤੀ

-

la nebbia

ਕੋਹਰਾ

-

il gelo

ਪਾਲਾ

-

il calore

ਗਰਮੀ

-

l'uragano

ਤੂਫਾਨ

-

il ghiacciolo

ਹਿਮਲੰਬ

-

il fulmine

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

la meteora

ਉਲਕਾ

-

la luna

ਚੰਦਰਮਾ

-

l'arcobaleno

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

la goccia di pioggia

ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-

la neve

ਬਰਫ਼

-

il fiocco di neve

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

il pupazzo di neve

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-

la stella

ਸਿਤਾਰਾ

-

la tempesta

ਤੂਫਾਨ

-

la mareggiata

ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-

il sole

ਸੂਰਜ

-

il raggio di sole

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-

il tramonto

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-

il termometro

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-

il temporale

ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-

il crepuscolo

ਧੁੰਧਲਕਾ

-

il meteo

ਮੌਸਮ

-

il bagnato

ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-

il vento

ਹਵਾ

-
il barometro
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
la nuvola
ਬੱਦਲ

-
il freddo
ਠੰਡ

-
la mezzaluna
ਵਰਧਮਾਨ

-
il buio
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
la siccità
ਸੋਕਾ

-
la terra
ਧਰਤੀ

-
la nebbia
ਕੋਹਰਾ

-
il gelo
ਪਾਲਾ

-
il ghiaccio
ਚਮਕ

-
il calore
ਗਰਮੀ

-
l'uragano
ਤੂਫਾਨ

-
il ghiacciolo
ਹਿਮਲੰਬ

-
il fulmine
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
la meteora
ਉਲਕਾ

-
la luna
ਚੰਦਰਮਾ

-
l'arcobaleno
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
la goccia di pioggia
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-
la neve
ਬਰਫ਼

-
il fiocco di neve
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
il pupazzo di neve
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-
la stella
ਸਿਤਾਰਾ

-
la tempesta
ਤੂਫਾਨ

-
la mareggiata
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-
il sole
ਸੂਰਜ

-
il raggio di sole
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
il tramonto
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
il termometro
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
il temporale
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
il crepuscolo
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
il meteo
ਮੌਸਮ

-
il bagnato
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
il vento
ਹਵਾ