ਭੋਜਨ     
음식

-

식욕
sig-yog
+

ਭੁੱਖ

-

전채
jeonchae
+

ਭੁੱਖਵਰਧਕ

-

베이컨
beikeon
+

ਬੇਕਨ

-

생일 케이크
saeng-il keikeu
+

ਜਨਮਦਿਨ ਕੇਕ

-

비스킷
biseukis
+

ਬਿਸਕੁਟ

-

브라트부르스트
beulateubuleuseuteu
+

ਬ੍ਰੈਟਵਰਸਟ

-


ppang
+

ਬ੍ਰੈਡ

-

아침 식사
achim sigsa
+

ਨਾਸ਼ਤਾ

-

번빵
beonppang
+

ਬਨ

-

버터
beoteo
+

ਮੱਖਣ

-

카페테리아
kapetelia
+

ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ

-

케이크
keikeu
+

ਕੇਕ

-

사탕
satang
+

ਕੈਂਡੀ

-

캐슈 너트
kaesyu neoteu
+

ਕਾਜੂ

-

치즈
chijeu
+

ਪਨੀਰ

-


kkeom
+

ਚਿਊਇੰਗ ਗਮ

-

닭고기
dalg-gogi
+

ਚਿਕਨ

-

초콜릿
chokollis
+

ਚਾਕਲੇਟ

-

코코넛
kokoneos
+

ਨਾਰੀਅਲ

-

커피 원두
keopi wondu
+

ਕਾਫੀ ਬੀਨਜ਼

-

크림
keulim
+

ਕ੍ਰੀਮ

-

쿠민
kumin
+

ਜੀਰਾ

-

디저트
dijeoteu
+

ਮਠਿਆਈ

-

디저트
dijeoteu
+

ਮਠਿਆਈ

-

저녁 식사
jeonyeog sigsa
+

ਡਿਨਰ

-

요리
yoli
+

ਡਿਸ਼

-

밀가루 반죽
milgalu banjug
+

ਗੁੰਨ੍ਹਿਆ ਆਟਾ

-

계란
gyelan
+

ਆਂਡਾ

-

가루
galu
+

ਆਟਾ

-

감자 튀김
gamja twigim
+

ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼

-

계란 프라이
gyelan peulai
+

ਤਲੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ

-

헤즐넛
hejeulneos
+

ਹੇਜ਼ਲਨੱਟ

-

아이스크림
aiseukeulim
+

ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ

-

케첩
kecheob
+

ਚਟਨੀ

-

라자냐
lajanya
+

ਲਾਸਾਗਨਾ

-

감초
gamcho
+

ਲਾਈਕੋਰਾਈਸ

-

점심 시간
jeomsim sigan
+

ਲੰਚ

-

마카로니
makaloni
+

ਮੈਕਰੋਨੀ

-

으깬 감자
eukkaen gamja
+

ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ

-

고기
gogi
+

ਮੀਟ

-

버섯
beoseos
+

ਖੁੰਬ

-

국수
gugsu
+

ਨੂਡਲ

-

귀리 가루
gwili galu
+

ਓਟਮੀਲ

-

파엘라
pa-ella
+

ਪਾਇਲਾ

-

팬케이크
paenkeikeu
+

ਪੈਨਕੇਕ

-

땅콩
ttangkong
+

ਮੂੰਗਫਲੀ

-

후추
huchu
+

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ

-

후추병
huchubyeong
+

ਪੈਪਰ ਸ਼ੇਕਰ

-

후추 빻는 기구
huchu ppahneun gigu
+

ਪੈਪਰਮਿੱਲ

-

피클
pikeul
+

ਅਚਾਰ

-

파이
pai
+

ਪਾਈ

-

피자
pija
+

ਪਿੱਜ਼ਾ

-

팝콘
pabkon
+

ਪਾਪਕਾਰਨ

-

감자
gamja
+

ਆਲੂ

-

감자칩
gamjachib
+

ਆਲੂ ਚਿਪਸ

-

프랄린
peulallin
+

ਪ੍ਰਾਲਾਈਨ

-

프레첼 스틱
peulechel seutig
+

ਪ੍ਰੈਟਜ਼ਲ ਸਟਿਕਸ

-

건포도
geonpodo
+

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼

-


ssal
+

ਚੌਲ

-

돼지고기 구이
dwaejigogi gu-i
+

ਰੋਸਟ ਪੋਰਕ

-

샐러드
saelleodeu
+

ਸਲਾਦ

-

살라미
sallami
+

ਸਲਾਮੀ

-

연어
yeon-eo
+

ਸੈਲਮਨ

-

소금 뿌리개
sogeum ppuligae
+

ਸਾਲਟ ਸ਼ੇਕਰ

-

샌드위치
saendeuwichi
+

ਸੈਂਡਵਿੱਚ

-

소스
soseu
+

ਚਟਨੀ

-

소시지
sosiji
+

ਸਾਸੇਜ

-

참깨
chamkkae
+

ਤਿਲ

-

수프
supeu
+

ਸੂਪ

-

스파게티
seupageti
+

ਸਪੈਗੇਟੀ

-

향신료
hyangsinlyo
+

ਮਸਾਲਾ

-

스테이크
seuteikeu
+

ਸਟੀਕ

-

딸기 타트
ttalgi tateu
+

ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਟਾਰਟ

-

설탕
seoltang
+

ਚੀਨੀ

-

선디
seondi
+

ਫਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼

-

해바라기씨
haebalagissi
+

ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ

-

초밥
chobab
+

ਸੂਸ਼ੀ

-

타트
tateu
+