ਪੌਦੇ     
식물

-

대나무
daenamu
+

ਬਾਂਸ

-


kkoch
+

ਖਿੜਾਉ

-

꽃다발
kkochdabal
+

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

나뭇가지
namusgaji
+

ਟਾਹਣੀ

-

꽃봉오리
kkochbong-oli
+

ਕਲੀ

-

선인장
seon-injang
+

ਥੋਹਰ

-

클로버
keullobeo
+

ਘਾਹ

-

원뿔형 방울
wonppulhyeong bang-ul
+

ਕੋਨ

-

수레 국화
sule gughwa
+

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

크로커스
keulokeoseu
+

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

수선화
suseonhwa
+

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

데이지
deiji
+

ਡੇਜ਼ੀ

-

민들레
mindeulle
+

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-


kkoch
+

ਫੁੱਲ

-

나뭇잎
namus-ip
+

ਪੱਤੇ

-

곡물
gogmul
+

ਅਨਾਜ

-

잔디
jandi
+

ਘਾਹ

-

성장
seongjang
+

ਵਿਕਾਸ

-

히아신스
hiasinseu
+

ਫੁੱਲ

-

잔디밭
jandibat
+

ਬਗੀਚਾ

-

백합
baeghab
+

ਲਿੱਲੀ

-

아마씨
amassi
+

ਅਲਸੀ

-

버섯
beoseos
+

ਖੁੰਬ

-

올리브 나무
ollibeu namu
+

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

야자수
yajasu
+

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

팬지
paenji
+

ਪੈਂਸੀ

-

복숭아 나무
bogsung-a namu
+

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

식물
sigmul
+

ਪੌਦਾ

-

양귀비
yang-gwibi
+

ਖਸਖਸ

-

뿌리
ppuli
+

ਜੜ੍ਹ

-

장미
jangmi
+

ਗੁਲਾਬ

-

씨앗
ssias
+

ਬੀਜ

-

스노드롭
seunodeulob
+

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

해바라기
haebalagi
+

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-

가시
gasi
+

ਕਾਂਟਾ

-

나무의 몸통
namuui momtong
+

ਤਣਾ

-

튤립
tyullib
+

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

수련
sulyeon
+

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-


mil
+

ਆਟਾ

-
대나무
daenamu
ਬਾਂਸ

-

kkoch
ਖਿੜਾਉ

-
꽃다발
kkochdabal
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
나뭇가지
namusgaji
ਟਾਹਣੀ

-
꽃봉오리
kkochbong-oli
ਕਲੀ

-
선인장
seon-injang
ਥੋਹਰ

-
클로버
keullobeo
ਘਾਹ

-
원뿔형 방울
wonppulhyeong bang-ul
ਕੋਨ

-
수레 국화
sule gughwa
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
크로커스
keulokeoseu
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
수선화
suseonhwa
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
데이지
deiji
ਡੇਜ਼ੀ

-
민들레
mindeulle
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

kkoch
ਫੁੱਲ

-
나뭇잎
namus-ip
ਪੱਤੇ

-
곡물
gogmul
ਅਨਾਜ

-
잔디
jandi
ਘਾਹ

-
성장
seongjang
ਵਿਕਾਸ

-
히아신스
hiasinseu
ਫੁੱਲ

-
잔디밭
jandibat
ਬਗੀਚਾ

-
백합
baeghab
ਲਿੱਲੀ

-
아마씨
amassi
ਅਲਸੀ

-
버섯
beoseos
ਖੁੰਬ

-
올리브 나무
ollibeu namu
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
야자수
yajasu
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
팬지
paenji
ਪੈਂਸੀ

-
복숭아 나무
bogsung-a namu
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
식물
sigmul
ਪੌਦਾ

-
양귀비
yang-gwibi
ਖਸਖਸ

-
뿌리
ppuli
ਜੜ੍ਹ

-
장미
jangmi
ਗੁਲਾਬ

-
씨앗
ssias
ਬੀਜ

-
스노드롭
seunodeulob
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
해바라기
haebalagi
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-
가시
gasi
ਕਾਂਟਾ

-
나무의 몸통
namuui momtong
ਤਣਾ

-
튤립
tyullib
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
수련
sulyeon
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

mil
ਆਟਾ