ਸਮੱਗਰੀ     
재료

-

황동
hwangdong

ਪਿੱਤਲ

-

시멘트
simenteu

ਸੀਮੈਂਟ

-

세라믹
selamig

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

옷감
osgam

ਕੱਪੜਾ

-

옷감
osgam

ਕੱਪੜਾ

-


myeon

ਕਾਟਨ

-

크리스탈
keuliseutal

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-


heulg

ਧੂੜ

-

가죽
gajug

ਚਮੜਾ

-

오일
oil

ਤੇਲ

-

분말
bunmal

ਪਾਊਡਰ

-

고철
gocheol

ਕਬਾੜ

-


eun

ਚਾਂਦੀ

-


dol

ਪੱਥਰ

-

밀짚
miljip

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

나무
namu

ਲੱਕੜ

-


ul

ਉੱਨ

-
황동
hwangdong
ਪਿੱਤਲ

-
시멘트
simenteu
ਸੀਮੈਂਟ

-
세라믹
selamig
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
옷감
osgam
ਕੱਪੜਾ

-
옷감
osgam
ਕੱਪੜਾ

-

myeon
ਕਾਟਨ

-
크리스탈
keuliseutal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

heulg
ਧੂੜ

-
접착제
jeobchagje
ਗੂੰਦ

-
가죽
gajug
ਚਮੜਾ

-
금속
geumsog
ਧਾਤ

-
오일
oil
ਤੇਲ

-
분말
bunmal
ਪਾਊਡਰ

-
소금
sogeum
ਨਮਕ

-
모래
molae
ਰੇਤ

-
고철
gocheol
ਕਬਾੜ

-

eun
ਚਾਂਦੀ

-

dol
ਪੱਥਰ

-
밀짚
miljip
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
나무
namu
ਲੱਕੜ

-

ul
ਉੱਨ