ਸੰਗੀਤ     
Muzika

-

akordeonas +

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

balalaika +

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

muzikos grupė +

ਬੈਂਡ

-

bandža +

ਬੈਂਜੋ

-

klarnetas +

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

koncertas +

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

būgnas +

ਡ੍ਰਮ

-

būgnai +

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

fleita +

ਬੰਸਰੀ

-

fortepijonas +

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

gitara +

ਗਿਟਾਰ

-

salė +

ਹਾਲ

-

sintezatorius +

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

lūpinė armonikėlė +

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

muzika +

ਸੰਗੀਤ

-

natų stovas +

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

nata +

ਨੋਟ

-

vargonai +

ਆਰਗਨ

-

pianinas +

ਪਿਆਨੋ

-

saksofonas +

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

dainininkas +

ਗਾਇਕ

-

styga +

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

trimitas +

ਟਰੰਪੈਟ

-

trimitininkas +

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

smuikas +

ਵਾਇਲਿਨ

-

smuiko dėklas +

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

ksilofonas +

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
akordeonas
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
balalaika
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
muzikos grupė
ਬੈਂਡ

-
bandža
ਬੈਂਜੋ

-
klarnetas
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
koncertas
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
būgnas
ਡ੍ਰਮ

-
būgnai
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
fleita
ਬੰਸਰੀ

-
fortepijonas
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
gitara
ਗਿਟਾਰ

-
salė
ਹਾਲ

-
sintezatorius
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
lūpinė armonikėlė
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
muzika
ਸੰਗੀਤ

-
natų stovas
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
nata
ਨੋਟ

-
vargonai
ਆਰਗਨ

-
pianinas
ਪਿਆਨੋ

-
saksofonas
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
dainininkas
ਗਾਇਕ

-
styga
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
trimitas
ਟਰੰਪੈਟ

-
trimitininkas
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
smuikas
ਵਾਇਲਿਨ

-
smuiko dėklas
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
ksilofonas
ਜਾਈਲੋਫੋਨ