ਸਮੱਗਰੀ     
Materialar

-

ein messing

ਪਿੱਤਲ

-

ein sement

ਸੀਮੈਂਟ

-

ein keramikk

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

ein klut

ਕੱਪੜਾ

-

eit stoff

ਕੱਪੜਾ

-

ei bomull

ਕਾਟਨ

-

eit krystall

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

skit

ਧੂੜ

-

eit lim

ਗੂੰਦ

-

eit lêr

ਚਮੜਾ

-

eit metall

ਧਾਤ

-

ei olje

ਤੇਲ

-

eit pulver

ਪਾਊਡਰ

-

eit salt

ਨਮਕ

-

ein sand

ਰੇਤ

-

eit skrot

ਕਬਾੜ

-

eit sylv

ਚਾਂਦੀ

-

ein stein

ਪੱਥਰ

-

ein halm

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

ein ved

ਲੱਕੜ

-

ei ull

ਉੱਨ

-
ein messing
ਪਿੱਤਲ

-
ein sement
ਸੀਮੈਂਟ

-
ein keramikk
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
ein klut
ਕੱਪੜਾ

-
eit stoff
ਕੱਪੜਾ

-
ei bomull
ਕਾਟਨ

-
eit krystall
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
skit
ਧੂੜ

-
eit lim
ਗੂੰਦ

-
eit lêr
ਚਮੜਾ

-
eit metall
ਧਾਤ

-
ei olje
ਤੇਲ

-
eit pulver
ਪਾਊਡਰ

-
eit salt
ਨਮਕ

-
ein sand
ਰੇਤ

-
eit skrot
ਕਬਾੜ

-
eit sylv
ਚਾਂਦੀ

-
ein stein
ਪੱਥਰ

-
ein halm
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
ein ved
ਲੱਕੜ

-
ei ull
ਉੱਨ