ਕਲਾ     
Sztuka

-

oklaski +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

sztuka +

ਕਲਾ

-

ukłon +

ਧਨੁਸ਼

-

pędzel +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

kolorowanka +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

tancerka +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

rysunek +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

galeria +

ਗੈਲਰੀ

-

witraż +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

graffiti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

rękodzieło +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

mozaika +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

fresk +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

muzeum +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

przedstawienie +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

obrazek +

ਚਿੱਤਰ

-

wiersz +

ਕਵਿਤਾ

-

rzeźba +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

piosenka +

ਗੀਤ

-

posąg +

ਮੂਰਤੀ

-

akwarela +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
oklaski
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
sztuka
ਕਲਾ

-
ukłon
ਧਨੁਸ਼

-
pędzel
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
kolorowanka
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
tancerka
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
rysunek
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
galeria
ਗੈਲਰੀ

-
witraż
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
graffiti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
rękodzieło
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
mozaika
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
fresk
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
muzeum
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
przedstawienie
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
obrazek
ਚਿੱਤਰ

-
wiersz
ਕਵਿਤਾ

-
rzeźba
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
piosenka
ਗੀਤ

-
posąg
ਮੂਰਤੀ

-
akwarela
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ