ਸਿਹਤ     
Saúde

-

a ambulância +

ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-

o curativo +

ਪੱਟੀ

-

o nascimento +

ਜਨਮ

-

a pressão sanguínea +

ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-

o cuidado com o corpo +

ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

o resfriado +

ਠੰਡ

-

o creme +

ਕ੍ਰੀਮ

-

a muleta +

ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-

o exame +

ਜਾਂਚ

-

a exaustão / o cansaço +

ਥਕਾਵਟ

-

a máscara facial +

ਮੁਖੌਟਾ

-

a caixa de primeiros socorros +

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-

a cura +

ਇਲਾਜ

-

a saúde +

ਸਿਹਤ

-

o aparelho auditivo +

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-

o hospital +

ਹਸਪਤਾਲ

-

a injecção +

ਟੀਕਾ

-

a lesão +

ਸੱਟ

-

a maquiagem +

ਮੇਕਅੱਪ

-

a massagem +

ਮਾਲਸ਼

-

a medicina +

ਦਵਾਈ

-

o medicamento +

ਦਵਾਈ

-

o pilão +

ਗਾਰਾ

-

o protetor bucal +

ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-

o cortador de unhas +

ਨੇਲਕੱਟਰ

-

a obesidade +

ਮੋਟਾਪਾ

-

a operação +

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-

a dor +

ਦਰਦ

-

o perfume +

ਇੱਤਰ

-

a pílula +

ਦਵਾਈ

-

a gravidez +

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-

o barbeador / a navalha +

ਰੇਜ਼ਰ

-

o barbear +

ਸ਼ੇਵ

-

o pincel de barba +

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-

o sono +

ਨੀਂਦ

-

o fumante +

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-

a proibição de fumar +

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

o protetor solar +

ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-

o cotonete +

ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-

a escova de dentes +

ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-

o creme dental +

ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-

o palito de dente +

ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-

a vítima +

ਸ਼ਿਕਾਰ

-

a balança +

ਤੱਕੜੀ

-

a cadeira de rodas +

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

-
a ambulância
ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-
o curativo
ਪੱਟੀ

-
o nascimento
ਜਨਮ

-
a pressão sanguínea
ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-
o cuidado com o corpo
ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-
o resfriado
ਠੰਡ

-
o creme
ਕ੍ਰੀਮ

-
a muleta
ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-
o exame
ਜਾਂਚ

-
a exaustão / o cansaço
ਥਕਾਵਟ

-
a máscara facial
ਮੁਖੌਟਾ

-
a caixa de primeiros socorros
ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-
a cura
ਇਲਾਜ

-
a saúde
ਸਿਹਤ

-
o aparelho auditivo
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-
o hospital
ਹਸਪਤਾਲ

-
a injecção
ਟੀਕਾ

-
a lesão
ਸੱਟ

-
a maquiagem
ਮੇਕਅੱਪ

-
a massagem
ਮਾਲਸ਼

-
a medicina
ਦਵਾਈ

-
o medicamento
ਦਵਾਈ

-
o pilão
ਗਾਰਾ

-
o protetor bucal
ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-
o cortador de unhas
ਨੇਲਕੱਟਰ

-
a obesidade
ਮੋਟਾਪਾ

-
a operação
ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-
a dor
ਦਰਦ

-
o perfume
ਇੱਤਰ

-
a pílula
ਦਵਾਈ

-
a gravidez
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-
o barbeador / a navalha
ਰੇਜ਼ਰ

-
o barbear
ਸ਼ੇਵ

-
o pincel de barba
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-
o sono
ਨੀਂਦ

-
o fumante
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-
a proibição de fumar
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
o protetor solar
ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-
o cotonete
ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-
a escova de dentes
ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-
o creme dental
ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-
o palito de dente
ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-
a vítima
ਸ਼ਿਕਾਰ

-
a balança
ਤੱਕੜੀ

-
a cadeira de rodas
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ