ਕਲਾ     
Umenie

-

potlesk +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

umenie +

ਕਲਾ

-

poklona +

ਧਨੁਸ਼

-

štetec +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

maľovanka +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

tanečnica +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

výkres +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

galéria +

ਗੈਲਰੀ

-

sklenené okno +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

grafiti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

umelecké remeslo +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

mozaika +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

nástenná maľba +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

múzeum +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

predstavenie +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

obraz +

ਚਿੱਤਰ

-

báseň +

ਕਵਿਤਾ

-

plastika +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

pieseň +

ਗੀਤ

-

socha +

ਮੂਰਤੀ

-

akvarelová farba +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
potlesk
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
umenie
ਕਲਾ

-
poklona
ਧਨੁਸ਼

-
štetec
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
maľovanka
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
tanečnica
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
výkres
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
galéria
ਗੈਲਰੀ

-
sklenené okno
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
grafiti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
umelecké remeslo
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
mozaika
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
nástenná maľba
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
múzeum
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
predstavenie
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
obraz
ਚਿੱਤਰ

-
báseň
ਕਵਿਤਾ

-
plastika
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
pieseň
ਗੀਤ

-
socha
ਮੂਰਤੀ

-
akvarelová farba
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ