ਸਮੱਗਰੀ     
Materiali

-

medenina

ਪਿੱਤਲ

-

cement

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramika

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

krpa

ਕੱਪੜਾ

-

blago

ਕੱਪੜਾ

-

bombaž

ਕਾਟਨ

-

kristal

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

umazanija

ਧੂੜ

-

lepilo

ਗੂੰਦ

-

usnje

ਚਮੜਾ

-

kovina

ਧਾਤ

-

olje

ਤੇਲ

-

prašek

ਪਾਊਡਰ

-

sol

ਨਮਕ

-

pesek

ਰੇਤ

-

staro železo

ਕਬਾੜ

-

srebro

ਚਾਂਦੀ

-

kamen

ਪੱਥਰ

-

slama

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

les

ਲੱਕੜ

-

volna

ਉੱਨ

-
medenina
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramika
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
krpa
ਕੱਪੜਾ

-
blago
ਕੱਪੜਾ

-
bombaž
ਕਾਟਨ

-
kristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
umazanija
ਧੂੜ

-
lepilo
ਗੂੰਦ

-
usnje
ਚਮੜਾ

-
kovina
ਧਾਤ

-
olje
ਤੇਲ

-
prašek
ਪਾਊਡਰ

-
sol
ਨਮਕ

-
pesek
ਰੇਤ

-
staro železo
ਕਬਾੜ

-
srebro
ਚਾਂਦੀ

-
kamen
ਪੱਥਰ

-
slama
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
les
ਲੱਕੜ

-
volna
ਉੱਨ