ਸਮੱਗਰੀ     
Materiali

-

medenina +

ਪਿੱਤਲ

-

cement +

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramika +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

krpa +

ਕੱਪੜਾ

-

blago +

ਕੱਪੜਾ

-

bombaž +

ਕਾਟਨ

-

kristal +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

umazanija +

ਧੂੜ

-

lepilo +

ਗੂੰਦ

-

usnje +

ਚਮੜਾ

-

kovina +

ਧਾਤ

-

olje +

ਤੇਲ

-

prašek +

ਪਾਊਡਰ

-

sol +

ਨਮਕ

-

pesek +

ਰੇਤ

-

staro železo +

ਕਬਾੜ

-

srebro +

ਚਾਂਦੀ

-

kamen +

ਪੱਥਰ

-

slama +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

les +

ਲੱਕੜ

-

volna +

ਉੱਨ

-
medenina
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramika
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
krpa
ਕੱਪੜਾ

-
blago
ਕੱਪੜਾ

-
bombaž
ਕਾਟਨ

-
kristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
umazanija
ਧੂੜ

-
lepilo
ਗੂੰਦ

-
usnje
ਚਮੜਾ

-
kovina
ਧਾਤ

-
olje
ਤੇਲ

-
prašek
ਪਾਊਡਰ

-
sol
ਨਮਕ

-
pesek
ਰੇਤ

-
staro železo
ਕਬਾੜ

-
srebro
ਚਾਂਦੀ

-
kamen
ਪੱਥਰ

-
slama
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
les
ਲੱਕੜ

-
volna
ਉੱਨ